Genel Merkezde “Bilim Kurulu” Toplantısı Gerçekleşti.

Genel Merkezde “Bilim Kurulu” Toplantısı Gerçekleşti

AİHM Büyük Dairesinin 26 Nisan 2016 tarih ve 62649/10 başvuru numaralı kararı ile artık; “Cemevleri, Alevilerin ibadethaneleridir,  Alevilere, din hizmeti,  kamu hizmeti olarak verilmelidir” hükmü kesinleşmiştir.

Buna göre;

  1. Devlet Alevilere ayrımcılık (Discrimination) yapıyor.
  2. Alevi inanç önderlerinin (Dede) yaptıkları hizmetler kamu hizmeti olarak kabul edilmelidir.
  3. Alevilerin inançlarını gelecek kuşaklara (çocuklarına) aktarabilmeleri için Sünni İslam’a Genel Bütçeden ayrılan paralar, Alevilere de ayrılmalıdır.
  4. Cemevleri Alevilerin ibadethaneleridir. Diğer ibadethanelere (Camiler) tanınan imkânlar (imtiyazlar) Cemevlerine de tanınmalıdır.
  5. Aleviler içinde farklı görüşler olması, devletin Alevilere karşı sorumluluklarını yerine getirmekten alıkoyamaz. Aleviliğin inanç boyutu ve İslamiyet’teki yerine ilişkin kararı ancak alevi inanç Önderleri (Dedeler) verir.

Bu kararların uygulanmasında takip edilecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla bir “Bilim Kurulu” oluşturulmuştur.

Bilim Kurulu ilk toplantısını alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref DOĞAN Dede başkanlığında 29 Ekim 2016 tarihinde Genel Merkezde yapmıştır. 

İlk toplantıda daha çok kurul üyelerinin tanışmaları ve çalışmalar hakkında genel bir görüşme şeklinde geçmiştir.

Bilim Kurulu'nun 2. toplantısı 19 Kasım 2016 Cumartesi günü Vakıf Genel Merkezinde yapılacaktır.

Bilim Kurulu Üyeler

1. Eşref DOĞAN 

Başkan
2. Prof. Dr. Halil ÇİVİ   Üye
3. Prof. Dr. Erkan YAR Üye
4. Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN  Üye
5. Prof. Dr. Ali YAMAN Üye
6. Prof. Dr. Harun YILDIZ  Üye
7. Prof. Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA Üye
8. Doç. Dr. Mehmet DÖNMEZ Üye
9. Yard. Doç. Dr. Yılmaz SOYYER   Üye
10. Mustafa Cemil KILIÇ Üye

11. Ali KAYA

Üye