Yazarlarımız

İSİM VE KAVRAMLARIN TOPLUMSAL ETKİLERİ

İSİM VE KAVRAMLARIN TOPLUMSAL ETKİLERİ İsim ve kavramların doğru kullanılması toplum üzerinde olumlu etki yaparken, yanlış kullanılmaları toplumsal algıyı ve değerlerini önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir. Kavram: Düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. Nesnel gerçekliğin insan beynine yansıma biçimidir. Böy ...

Detay