Yurt Gazetesinde "Temsilciler Meclisi Haberi"

2. TRAKYA ve BALKANLAR İNANÇ ÖNDERLERİ BÖLGE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

28.01.2017 tarihinde yaklaşık 150 İnanç önderi ve kurum temsilcilerinin katılımıyla Çorlu’da gerçekleştirilen, Divan Başkanlığını CEM Vakfı Genel Müdürü S. Hıdır AKBAYIR’ın yürüttüğü 2. Trakya ve Balkanlar Önderleri bölge toplantısı sonuç bildirgesidir.

Toplantının Amacı

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) kazanılan davaların neticesi olarak din ve vicdan hürriyeti noktasında neler yapılabileceğini yasal ve sosyal olarak belirlemektir.
 • Bu doğrultuda Trakya ve Balkanlar bölgelerinden başlayarak, İnanç önderlerinin seçimleriyle “İnanç Önderi Temsilciler Meclisi” oluşturulacak ve belirlenen bölgeler dâhilinde genele yayılacaktır.
 • İnanç Önderlerimiz kazanılan davaların sonuçlarını alma aşamasında hayati önem arz etmektedir.
 • Oluşturulan Meclis, AİHM kazanımları için Devlet ile yapılacak müzakereleri yürütecektir.
 • Meclis oluşturulurken bölgelerdeki ocakların mümkün ise birer temsilci ile bu yapıda yer almaları planlanmıştır. Bu vesileyle eşit temsil hakkı sağlanmış olacaktır.

Temsilciler Meclisi yapacağı müzakerelerde AİHM’de sonuçlanmış ve kazanmış olduğumuz davalar istinaden;

 • Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde tarafımızca olmazsa olmaz kabul edilen bilgilerin kendi yorumlarımızla ifade edilmesi, bununla beraber çıkarılması veya düzenlenmesini talep ettiğimiz bilgilerin uygulanması,
 • Cemevleri’nin İbadethane kabul edilerek yasalar nezdinde ibadethanelere tanınan hakların yararlanabilmesi,
 • İnanç Önderlerimizin kamu hizmeti yaptıkları kabul edilerek özlük hakların sağlanması,
 • Devletin genel bütçeden pay ayrılarak Alevi inancına yönelik hizmetler için harcanması,
 • Eğitim, eşitliğini sağlayabilmek, inanç hizmetlerini gerçekleştirebilmek adına kendi inanç önderlerini yetiştirebilecek okullar ve eğitim kurumları açılması,

Konuları üzerine nihai ve onaylama kurumu olarak yer alacaktır.

Temsilciler Meclisi’nin yukarıda yer alan taleplerin yasal kaynağı AİHM kararlarıdır:

 • Devlet Alevi İnancına ve Alevilere ayrımcılık yapmaktadır.
 • Alevi inanç önderlerinin hizmetleri kamu hizmeti olarak kabul edilmelidir.
 • Alevilere genel bütçeden pay ayrılmalıdır.,
 • Cemevleri ibadethanedir.
 • Alevilerin içinde farklı görüşlerin olması devletin Alevilere karşı sorumluluklarını yerine getirmesine engel değildir.,
 • Alevi inancı ile ilgili kararları Alevi İnanç önderleri verir.

Yukarıda belirtilen sonuçlar dâhilinde toplantıya dair bu sonuç bildirgesi oluşturulup ilgili makamlara iletilecektir.
 

 

Gazete Fotoğrafları,

Yurt Gazetesi 13 Şubat 2017' tarihli haberden alınmıştır. 

Süleyman Kılıç Haberidir.