BASINA ve KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Yüzyıllardır bu topraklarda var olan 30 milyonu aşan Alevi yurttaş, ne yazık ki bir türlü haklarına ulaşamıyor. Aleviler yok sayılıyor, hakları görmezden geliniyor.
Yıllardır hükümetler Alevi yurttaşlar için hiçbir adım atmadı. Bunun üzerine, Aleviler haklarını yasal olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde aramaya karar verdi. Alevi Vakıflar Federasyonu ve CEM Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan önderliğindeki CEM Vakfı 2010 yılında konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı… Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi CEM Vakfının öncülüğünde açılan dava sonucunda, Alevi yurttaşların haklarının ihlal edildiğine ve Cemevlerinin de ibadethane sayılmasına hükmetti. AİHM’de kazanılan bu davalar neticesinde geçtiğimiz günlerde Almanya’nın en büyük eyaleti olan Kuzey Ren -Vestfalya eyaletinde verilen karar gereğince Alevilere AİHM tarafından tanınan hakların Kuzey Ren – Vestfalya hükümetinin onayı ve parlamentonun kararıyla tanınan Aleviler;
- Kamu düzeyinde temsil hakkına sahip olacak.
- Cemevleri ibadethane olarak kabul edilecek.
- Aleviliğin inanç boyutu ve İslamiyet’teki yerine ilişkin kararı ancak Alevi İnanç Önderleri (Dedeler) verecek.
Alevi Vakıfları Federasyonu ve CEM Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan önderliğindeki CEM Vakfının çabalarıyla kazanılan bu hakların Avrupa Konseyi üye ülkelerde yaşayan tüm Alevi canlara hayırlı olsun…12 imam yar ve yardımcısı olsun… Tüm bu kazanımlar Prof. Dr. İzzettin Doğan önderliğinde yıllardır verdiği mücadelenin neticesinde AİHM tarafından verilen Cemevleri ile ilgili kararın bazı çevrelerde yarattığı rahatsızlık yine su yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak Gazetesi kaynak gösterilerek Prof. Dr. İzzettin Doğan’a atfedilen bir demeç sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Söz konusu tamamen uydurma olan bu metnin içeriğinden bağımsız olarak, Prof. Dr. İzzettin Doğan’ın böyle bir demecinin olmadığını açıkça ifade etmek isteriz. Yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Türkiye’de inanç özgürlüğünün önündeki her türlü engelin kaldırılması için verdiğimiz demokratik mücadeleye gölge düşürecek bu tür provokatif girişimleri şiddetle reddediyor ve kınıyoruz.

Alevi Vakıflar Federasyonu ve CEM Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan
Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut
CEM Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner 
CEM Medya Grup Başkanı Mustafa Çim