İlkelerimiz

 • Tüm Alevî felsefesinin özgürlükten, sevgiden, barıştan, insanlıktan yana bir tutum izlediği bilinir. “Kul hakkının yenmemesi, eline, diline, beline, sahip çıkılması” Alevîlerin yaşam tarzı ve inançlarının ana ilkeleridir.
 •  
 • Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın, özellikle tasavuf kültürünün araştırılması, ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve korunması, ülkemiz kültür hayatının uluslararası kültür değerlerine katkıda bulunması amacı doğrultusunda seminer, brifing, konferans, tartışma, sohbet toplantılar düzenlemek.
 •  
 • Ticari bir amaç güdülmeksizin Türkiye’deki Alevi Bektaşi ulularının, eren ve velilerinin, ozanlarının, dede ve babalarının türbelerine ziyaretler yapılmasını sağlamak.
 •  
 • Kültürel faaliyetlerde bulunmak, aynı amaçla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak, hiçbir din, dil, cins, renk ırk ayrımını yapmaksızın, yetenekli fakat maddi imkândan yoksun öğrencilere her türlü eğitim, öğretim ve barınma olanakları ile çağdaş bir toplumda gerekli sevgiyi geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak amacıyla birleştirici bir istikamette katkıda bulunmak.
 •  
 • Alevî-İslam’ın Türkiye’de ve tüm dünyada tanınmasına, kültür ve eğitime hizmet vermek.
 •  
 • Alevi İslam İnanç ve kültürünün tüm boyutlarını, en doyurucu, bilimsel ve özüne yakın bir şekilde halka anlatarak ülkemizde Alevi/Sünni soğukluğunun da giderilmesi yönünde önemli adımlar atmak.
 •  
 • Devleti yönetenler başta olmak üzere, istisnasız tüm siyasi parti temsilcileriyle görüşülerek, Alevilerin haklı istek ve beklentileri en üst düzeyde, parti başkanlarına ve yöneticilerine aktarmak, bu konuda kendilerinden somut projeler üretip, sorunları çözmeleri yönünde kamuoyu oluşturmak.
 •  
 • Türkiye’de yüzyılların biriktirmiş olduğu sorunların dışında, kentleşme olgusu nedeniyle, günümüzün yaşanan problemlerinden birisi olan, kırdan kente göç eden Alevilerin kentlerdeki sorunlarını çözmek için de faaliyet de bulunmak.
 •  
 • Alevi İslam inancının tüm değerlerini yüzyıllardır yaşatıp, günümüze getiren inanç önderleri dedeler, babalar ve ozanların görüş ve düşüncelerinin derlenmesi, bu kurumun yeniden Alevilerin inanç dünyalarını yönlendirecek şekilde ayağa kaldırıp, çağın verilerine göre yeniden düzenlenmesi ve geniş halk kesimlerinin inanç pratiklerini uygulanmasını sağlamak.