Kadın / 12 Mart 2022, Cumartesi

ANNE ŞİİRİ

Niye bu şarkıyı duyunca ağlamaklı olurum
Niye gözlerim dolar
Boğazım tıkanır böyle
Aklıma hep sıcak bir el gelir alnımda
Ve çocukluğumu hatırlarım birden
İçimde eski bir sızı başlar derinden
Kuytu bahçelerde uzak yaz akşamları
Durgun havuz ve ateş böcekleri
Alnımda annemin elleri
Sisler arasında annemi görürüm
Bir hasret sarar kalbimi
Sıcak bir sevgi yumuşacık
İçim aydınlanır bu sevgiyle
Koşarım anneme
O şarkı susar birden
Bir hayal bir hatıra bile kalmaz annemden
Nedendir bu ağlamaklı oluşum
Gözlerimin doluşu neden
Birde ben yaşamayı sevmeyi yitirmiş adam
Yapayalnız aranızda.

-YILMAZ GÜNEY-

 

İSLAMDA KADIN!

  Hz. Muhammed veda ziyareti boyuca yaptığı önemli konuşmaları’nın dışında üç önemli hutbe daha yapmıştır ve ; Hz. Resul, bu Hutbeler O’nun son sözleri olduğunu biliyordu.

  Hutbeleri’nin birincisini, o gün ikindi vakti Arafatta deve üzerinde yaptığı hitaptı; bu Hutbe, kadın ve kadın haklarına yönelikti.

  Evvela cahiliye döneminde yapılan gelenek haline getirilmiş olan kız çocuklarını diri diri kuma gömülmesini yasakladığı gibi, şimdi ise! Yine cahiliye dönemi adet ve geleneği haline gelen kan davalarını ve işlenmiş tüm faiz davalarını kaldırdı yasakladı.

  Hz. Resul konuşmasına devamla! Ey Nas, (Ey Ahali) tabiidir sizin kadınlarınızın üzerinde haklarınız vardır. Şu bir gerçektir ki, onlarında sizlerin üzerinde hakları vardır.

  Kadınlarınız hakkında Allahtan korkun. Sizler Allah’a ikrar vererek onlarla evlendiniz, ahdinizi bozmayın zira siz Allah’ın emriyle onları aldınız. Biliniz ki; kadın ile erkek eşittir. Siz onlara emredemezsiniz. Onlar kendi rızaları ile size itaat ederler.

  Siz onları ve evlatlarınızı iaşeye mecbursunuz. Onlar da iffetlerini muhafaza ile mükelleftirler.

Ey İnsanlar! Müminler birbirlerinin kardeşleridir, kimsenin malı kimseye helal olamadığı gibi kimsenin kanı da kimseye helal olamaz ve Yüce Rabbimizin sırat tel müstakim yolu bunu emretmez.

Anadolu Erenleri Mürşit ve Pirleri bizlere buyurur ki,     

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.

Ellerin kâbesi var, benim Kâbem insandır.

        

          En büyük keramet çalışmaktır.

            Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.

            Hakk’ın yarattığı, her şey yerli yerinde.

            Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.

Göze nur gönülden gelir.

Hak güneşten daha zahirdir.

Marifet nefsi silmek değil, bilmektir.

         Kendini tanımayan, Yaradan’ı da bilemez.

           Allah ile gönül arasında perde yoktur.

           Murada ermek, sabır iledir.

Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.

Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.

Araştırma, açık bir sınavdır.

           Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

           Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.

           Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.

Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.

Her ne ararsan kendinde ara.

 

                                                 Alevi İslam İnancında Kadın!

 

   Hz. Muhammed’in hutbeleri ışığında ve Kur-an ayetlerinde kadın asla aşağılanmamıştır. “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” gibi,

   Anadolu erenleri de, yapmış olduğu ibadet ve verdiği nasihatlerde kadın ve erkek ayırımı yapmaksızın can veya canlar diye hitap etmiş ve etmektedirler. Kur-an da “YASİN” Ey insan diye hitap eder bizlerde bu güne dek bu Tanrısal emre asla muhalif olmadık, olmayacağız.

   Hz. Peygamber a.s 1400 evvel bu eşitliliği hem yüce Kur-an’ı keriminde hem de hadislerinde sıkça dile getirdiği kadın haklarının bu güne dek neler kaybedildiği veya neleri kazandığına 21 yy. mantığı ile bir bakmak gerek.

1400 yıl öncesinin tüm devletlerde, ırksal veya kabilesel yönetimlerden edindiğimiz bilgi bize şu gerçeği vermektedir.

   İslam’dan önce de var olan bu kadın ve köle ticareti roma döneminde yunan ve Mısır Dönemleri’nin vazgeçilmez bir gelir kaynağı idi.

Bugün TV’lerde izlediğimiz dizilerde bile gösteriyor ki, kadın geçmişinde günümüze çok çetin yollardan bu güne gelmiştir.

Bu zorlu yaşama İslam’dan önceki dinler ve O dinin Peygamberleri bile buna bir yasaklama getirilememiş.

Örneğin; Roma ve Yunanlıların en demokratik çağlarında bile pek tabii bir olay gibi görülmüşse de, bu büyük devletler ve tabii oldukları dinlerin hepsi kökleşen bu sosyal kurumu ortadan kaldıramamışlar.

 Sadece kölelik statüsünü düzenlemek ve kölenin durumunu bir ölçüde iyileştirici hükümler getirmek olmuştur.

 Ama ne hikmetse bu gün uygulanan acımasızca işlenen ve hala işlenmekte olan kadına şiddetin İslam’a mal edilmesi çok acımasızca olduğu apaçık ortada. İslam’ın hakikatini bilmeyenler, vahabiliği islam zannetmektedirler.

 TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİNDE KADIN?

    Birçok din yorumcuları tarihin derinliklerinden alıp İslam diye bu güne dek anlatılanın sanki İslammış gibi anlattıklarının aslında cahiliye dönemi vahabilik olduğunu hala kavrayabilmiş değiller.

   Cumhuriyet’in kuruluşundan hemen sonra getirilen kadın hakkları, modern Türk kadını tıpkı eski Türk kadını gibi özgür ve iş kurabilen okuyup avukat milletvekili ve devlet kalkınmasında ki, atılımı ile ve seçme seçilme haklarını Cumhuriyet Dönemi Kadın Hakları olarak tarihe geçmiş bulunmakta.

1938 Tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Hakk yürüdüğü yıl sonrasında Hindistan’da kadınlar birliği şu bildiriyi yayımlamıştır!

 O’nu, “Kadın haklarının tarihi boyunca gelmiş geçmiş en büyük savunucularından biri” olarak ilan etmişti.

Bu değerlendirmenin ne kadar yerinde olduğunu anlamak için tarihe kısaca göz atmak yerine olur sanırım.

Ve Türkiye dışında ki, İslam ülkelerinde hüküm süren durumla Türkiye Cumhuriyet Dönemi şartlarını kıyaslamak yeterlidir.

SON OLARAK DİYORUZ Kİ?

Ve sen Ey Kadın!

Bir gece sabaha kadar kimse görmesin diye yorganına sarınıp ağlıyorsun ya.

Sabah olunca hiçbir şey olmamış gibi hayatına yaşamına devam edip,

Çocuklarına yuvana sımsıkı sarılıp tüm olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta duruyorsun ya,işte bu yüzden sen mükemmel bir varlıksın.

 Ve kadın annedir ,kadın cennettir, kadın toprak anayla bütünleşmiş ve toprağa kök salmış bir ulu çınardır.

 Bizler bu ulu çınara çiçek demiyoruz, zira çiçeklerin ömrü az olur.

 Dileğimiz O’dur ki, sizler ilelebet var olasınız.

 Gününüz kutlu olsun dünün, bugünün ve geleceğimizin güzel sözlü, güzel gönüllü ve güzel yüzlü   anneleri...

Ayrıntılı Bilgi İçin; Alevi İslam İnanç Hizmetleri Sayfasını Takip Ediniz  https://www.aleviislaminanchizmetleri.org/