3 SÜNNET 7 FARZ (3. BÖLÜM) / 24 Ekim 2022, Pazartesi

4. Farz: ‘’Hak ile Hak Olmak’’

  Her işte Hakkı görmek. Tanrısal Alemin içinde olmak ve özünü o alemde eritmek. Hakkı özünde bulmaktır.

  Bu aynı zamanda ‘’Hakikat’’ makamını temsil etmektir. Bilindiği gibi 3 sünnet 7 farz bir bütündür. 4 kapı 40 makam gibi sıra ile olgunlaşma aşamalarını sıralamaz. Ancak bir Alevi de olması gereken bütünlüğü gösterir.

  İhlas üzere olma hali: duru olmak, katıksız ve tüm ideolojilerden, particilikten ya da zanlardan arınmaktır. İhlas üzere olmakla kişi hakka varır. İhlaslı olmadan Hakka varmak, olmaz… İslam da olamaz… Kişi başta kendisiyle olmak üzere barış içinde olamaz. Kuran-ı Kerim’ de de İhlas Suresi vardır. Kişi ihlas ile halas olur. Yani kurtuluşa erer.

  Hak ile Hak olan İmam Hüseyin gibi kendini Hakka feda etmekten çekinmez.

Hak için kendini kurban eyleyen

Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin

Cümle erenlere ferman eyleyen

Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin

 

Hak ile Hak olmanın sırrı; uğruna yaşamayı seçtiğin her ne varsa ‘’la ilâhe’’ demektir…

 

5. Farz: ‘’Mürşid-i Kâmil’ in / Pirin Buyruğuna Uymak’’

O edebi- erkânı ya da yolu bir öğreticinin buyruklarıyla öğrenmektir.

Eriş bir Mürşid-i Kâmil’ e ey yâr / Kılsın seni her türlü işten haberdar

Bu yol gösterici / Mürşid-i Kâmil kendine köle etmez. Alevilikte tasavvufi anlam ve uygulamalarda kişileri özgürleştirmek vardır. Seni sana tanıtır. Bir nevi ayna olur. Sendeki halleri sana bildirir.

Ruh terbiyesi ise gönül terbiyesi ile başlar.

Önce edep öğrenilir sonra erkâna geçilir. Çünkü edepsiz insan anlayışsızdır. Onun anlayışı cehaletinin bittiği yerde başlar.Peki o kişi ya ömür boyu cahilse?

Gerçek bir dede para için, menfaat için değil; Hak için hizmet eder. Yoksa menfaatte iki tarafta zehirlenecektir.

 

Zahir ilmi çoktur mahluka satar

Ellerin bağında şakıyıp öter

Varma yakınına yakandan tutar

İblis’ le eşittir düşürür seni

  Yalancı kimseden kaçınmak gerekir. Onlar insanları robotlaştırır, kendisine köle eder. Sorgulama yoktur. Soru bile soramazsın… Kendisine sorulan soruları tehtid olarak görecektir.

  Mürşid/pir/rehber yani dede talibe, talib de dedeye hizmet eder.

Mürşidini bul da müşkülün ara

Yine mürşidinden bulunur çare

Kavuşturur mürşid seni ol şehre

Ol şehirde Pazar başı bulmalı

 

Ol şehirde Pazar başım Ali’ dir

Orada açılan muhabbet gülüdür

Bu yolun evveli Bektaş Veli’ dir

İsteyenin muradını vermeli

6. Farz: ‘’Musahib tutmak’’

  Müsahiblik konusu çok geniş bir konu olduğu için ileri muhabbetlerde ayrıca alınacaktır. Şimdilik 3 sünet 7 farzın başlıklarını anlayıp kavramak önemlidir. Ayrıca Kuran'da Sebe Suresi 46, Enfal 73, Nisa Suresi 33 ayrıca bu farz da değerlendirilecektir.

7. Farz: ‘’Taç Giymek’’

  Mürşidden bir işaret olarak, ikrar verip yola girmektir. Taç giymek özellikle 16. yüzyıldan sonra daha çok anlam kazanmıştır. Kişinin ait olduğu yolu belirten ya da bu yolda olduğunu gösteren başlıktır. Önceleri kızıl taç / kızılbaşlık alameti olarak bağlı olduğu yeri gösterirdi. Günümüzde ise bunun yerine kişinin ikrârlı ya da Mürşidine dolayısıyla yola bağlılığını göstermesidir.

Haktan bize name geldi

Pirim sana beyan olsun

Şah’ tan bize elçi geldi

Mürşidime ayan olsun

….

Yola gider haslar hası

Giymiş ‘’HAKİKAT LİBASI’’

Doldur ver bir engür tası

Sakacıya haber olsun..

   Bir Alevi, kendi pirinden ya da dedesinden taç giymesi için, yolun tüm gerekliliklerini bilmesi ve yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun anlamı artık yolundan dönmemektir.

Koyun beni hak aşkına yanayım

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

 

Benim pirim gayet ulu kişidir

Yediler ulusu, kırklar eşidir

On iki imamın server başıdır

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan


 
Pir Sultan'ım arşa çıkar ünümüz
O da bizim ulumuzdur pirimiz
Hakka teslim olsun garip canımız
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

 

Haktan bize name geldi

Pirim sana beyan olsun

Şah’ tan bize elçi geldi

Mürşidime ayan olsun

….

 

Yola gider haslar hası

Giymiş ‘’HAKİKAT LİBASI’’

Doldur ver bir engür tası

Sakacıya haber olsun..

 

ALEVİ İSLAM İNANÇ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Ayrıntılı Bilgi İçin; Alevi İslam İnanç Hizmetleri Sayfasını Takip Ediniz  https://www.aleviislaminanchizmetleri.org/