Yazarlarımız

Birarada Olmak

Alevi kurumlarının ayrı ayrı isimlerle anılması ve ayrı dernek ve vakıfların olmasını bir zenginlik olarak kabul edebiliriz. Keşke isimlerini andığımız yol önderimiz daha çok olsaydı ve onların adına dernekler, vakıflar kurup etkinlikler yapsaydık. Sorun isimlerin çokluğundan değildir. Demokratik bir ülkede sivil to ...

Detay

Hıdır AKBAYIR, "ERBAİN" KONUŞMASI

ERBAİN Sayın Protokol, Sayın İzleyiciler Hepinize şahsım, Genel Başkanım Erdoğan Döner ve Onursal Başkanım Prof. Dr. İzzettin Doğan adına selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili Ehlibeyt dostları bu gün “Erbain” yani “Kırkıncı gün”, Kerbela Şehadetinin kırkıncı günü. Miladi takvime g ...

Detay

İSİM VE KAVRAMLARIN TOPLUMSAL ETKİLERİ

İSİM VE KAVRAMLARIN TOPLUMSAL ETKİLERİ İsim ve kavramların doğru kullanılması toplum üzerinde olumlu etki yaparken, yanlış kullanılmaları toplumsal algıyı ve değerlerini önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir. Kavram: Düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. Nesnel gerçekliğin insan beynine yansıma biçimidir. Böy ...

Detay