Haftalık Cem Sohbetleri

HAZRETİ ALİ (AS) MÜMİNLERİN EMİR'İ

02 Aralık 2023, Cumartesi

Ben, sizin aranızda iki paha biçilmez ve ayrılmaz emanet bırakıyorum: Biri Allah’ın kitabı, diğeri itretim, Ehlibeytimdir. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe, asla sapmazsınız. Bu ikisi, Kevser Havuzu’nun başında bana varıncaya dek birbirinden ayrılmazlar. (Hz. Muhammet)  Esirgeyen, bağışlayan ...

Detay

HAZRETİ İMAM ALİ'NİN İNSAN ANLAYIŞI

28 Kasım 2023, Salı

Hz. İmam Aliyyül Murteza, yaşamı boyunca yalnız siyasetle, askerlikle uğraşmamış, insan yaşamının her yönüyle ilgilenmiş, insana dair tespitler, çözümler getirmiş, insanlık için önemli mesajlar vermiş, bir insanın nasıl olması gerektiğini kendi sözleri ve yaşam tarzı doğrultusunda tüm insanlığa anlatmıştır. “Konu ...

Detay

AHİLİK

28 Kasım 2023, Salı

  Çıraklık, kalfalık, ustalık yolu, Ahi esnafının, kutsal okulu, Pirinden feyz alan, olurdu ulu Ahilik, eğitim demekti dostum. Ahi Evran idi, ulu pirleri, Âlim Edebali, bundan birleri; Bosna'dan Kırım'a var tesirleri Ahilik, adalet demekti dostum.   Ahilerde temel ilke: meslek sah ...

Detay

GEÇMİŞİNİ İNKÂR EDENİN GELECEĞİ OLMAZ

02 Kasım 2023, Perşembe

(Ya yol süreceğiz ya yok olacağız!)   Kim olduğunu bilmeyen, kim olduğunu bilmediği için nereye gideceğini de bilmeyen, yönünü şaşırıp ortada kalan Alevileri gördükçe bu toplumun bir bireyi olarak yüreğim sızlıyor.   Oysaki kim olduğumuz, geçmişimiz apaçık bir şekilde orta yerde ve apaydınlık ...

Detay

ALEVİLİK, ATATÜRK ve CUMHURİYET

27 Ekim 2023, Cuma

Tarihimizden bahsederek günümüze gelmek istiyorum…          Bugün imrenerek baktığımız ve uygar ülkeler dediğimiz, ülkelerin hepsi 13. asırda büyük bir karanlık içindedir. İnsanların kazıklara oturtulduğu engizisyon mahkemelerinin kurulduğu, mezhep çatışmalarından do ...

Detay

HAKKANİYET

27 Ekim 2023, Cuma

 İnsanın insanca değer yargılarıyla donanıp, insanın insanca değer yargılarıyla yaşadığı sistemin adıdır. İnsanların toplumsal üretim araçlarıyla üretip, toplumsal paylaşmayı yaşadığı düzenin adıdır.     En büyük mucize insanın akıl nurunu ve bedenini kullanarak emeğiyle yarattığı değerlerdi ...

Detay

NEFS

12 Ekim 2023, Perşembe

 Sözlükte “ruh, can, hayat, hayatın ilkesi, nefes, varlık, zat, insan, kişi, hevâ ve heves, kan, beden, bedenden kaynaklanan süflî arzular” gibi mânalara gelir nefs kelimesi. Kur’an’da “ruh” anlamında kullanıldığı gibi (el-En‘âm 6/93) “zat ve öz varlık” mânasın ...

Detay

İmam Cafer Sadık Buyruğu' nun Aleviler İçin Önemi

04 Ekim 2023, Çarşamba

Aleviliğin en önemli kaynaklarından biri İmam Cafer Sadık Buyruğu' dur. Eskiden beri Alevilerin evlerinde Kuran-ı Kerim ile birlikte en çok bulunan kitap İmam Cafer Sadık Buyruğu idi. Alevi kaynakları olarak Fütüvvetnameler, cönkler, Hızırnameler, Vilayetname ve Makalat adında kaynaklar da mevcuttur. Bunun dışın ...

Detay

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

28 Eylül 2023, Perşembe

Mevlâna 1207 yılında Horasan’ın Belh bölgesinde Vahş kasabasında doğmuş 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Annesi, Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun, babası, "âlimlerin sultanı" unvanı ile tanınmış, Muhammed Bahâeddin Veled’dir. Diğer bütün sufiler gibi Celâleddîn-i Rûmî ...

Detay

ALEVİLİKTE DAR VE ANLAMLARI

21 Eylül 2023, Perşembe

1.    Gözün aç gör kim ey talib Ali'dir her kan-ı server 2.    Muhammed aşk ile derya Ali'dir kıymeti gevher 3.    Muhammed ilme kan oldu Ali nutk-ı beyan oldu 4.    Ana her sır ayan oldu Ali'dir hace-i Kanber 5.    Ali&# ...

Detay

KIRKLAR

28 Ağustos 2023, Pazartesi

Kırklar, Alevilikte olmazsa olmazlardan Kırklar Meclisi  Kırklar meclisinin izahı içerisinde, İslam’ın gerçek değerleri saklı.  Kırklar meclisini çözemeyen Aleviliği çözemez...  Kırklar meclisi ve miraç olayı. İslam kaynaklarına göre 610 yılında gerçekleşmiştir.    Peygamber Hz. Muhamm ...

Detay

İNSANA EMANET EDİLEN SORUMLULUK

07 Temmuz 2023, Cuma

‘’Muhakkak ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Fakat onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve onun sorumluluğundan korktular. Sonunda onu insan yüklendi. Muhakkak o da çok zalim ve çok cahil biri oldu.’’ (Ahzab/Savaşçı Birlikler Suresi, 72) Kuran’ ın bizzat muhatabı ins ...

Detay