MARMARA BÖLGESİ İNANÇ ÖNDERLERİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

CEM VAKFI ALEVİ İSLAM İNANÇ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI MARMARA BÖLGESİ İNANÇ ÖNDERLERİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

10.12.2017 tarihinde Cem Vakfı Genel Merkezinde yapılan “Marmara Bölgesi İnanç Önderleri Toplantısı”, inanç önderlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İki yüz elliyi geçkin dede ve babanın  katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, divan başkanlığına oy birliği ile Eşref Doğan Dede seçilirken Katip üyeliğine Etem Uğurlu, Rıza Kılıç ve Kevser Koçerdin Gençalp seçilmişlerdir. Cem Vakfı Genel Başkanı Sayın Erdoğan Döner’in açılış konuşması ile başlayan toplantının gündemi şu şekilde belirlenmiştir.

Toplantı Gündemi:

  1. İnanç Önderleri Temsilciler Meclisinin seçimi ve çalışmaları hakkında bilgi verilmesi,
  2. Cem İbadetlerinin standart bir düzeye kavuşturulması,
  3. Cenaze Erkanının düzenlenmesi,
  4. Cem Evlerinde görev yapan inanç önderlerinin Genel Merkez ile ortak hareket etmesi,
  5. Farklı İnanç kurullarının oluşturulmasının amacı ve sakıncaları
  6. Alevilik Bildirgesi isimli kitabın içeriği,
  7. Dilek ve Temenniler.

Yukarıdaki gündem maddeleri ile toplantının amacı belirlenmiş olup Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığına bağlı dede ve babaların konuşmaları ile şu sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi kararlarının uygulamasında muhatap olacak kurumun oluşturulması amacıyla yurt genelinde yapılan İnanç Önderleri Temsilciler Meclisi hakkında bilgi verilirken A.İ.H.M kararlarının Vakfımız tarafından ısrarla takip edileceği ve bu amaçla sayın Başbakan ile bir görüşme gerçekleştirildiği ve bu görüşmelerin devam edeceği, İnanç Önderlerimizin de bu hususları halka açıklamaları istenmiştir.

Oluşturulacak İnanç Önderleri Temsilciler Meclisinde bulunacak olan kişilerin Dede ve Babalardan belirleneceği, her Ocağa eşit temsiliyet verileceği ve bu meclisin de kendi içerisinde de bir kurul belirleyerek Devlet ile yapılacak görüşmeleri Temsilciler Meclisi adına devam ettireceği kararı verildi. Bölge toplantıları neticesinde Ocakların kendi içerisinde belirleyeceği ve temsil kabiliyeti yüksek dede ve babalardan oluşacak olan bu kurul için talepler toplanmaya devam etmektedir. İlk toplantı gündemi bu fikirler ışığında tamamlandı.

Yöresel Cem İbadetlerine müdahale edilmeden yapılacak olan ortak Cem İbadetlerinin standart bir düzeyde olması kararı verildi. Cem İbadetlerindeki dağınık görüntünün giderilmesi için Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığınca bir kitapçık basılması gerektiği ve bu kitapçık ile ortak Cem kaide kurallarının belirlenmesi gerektiği, Cem İbadetlerinde kılık kıyafet edep erkan kurallarına uyulması gerektiği kabul edildi. Ayrıca Alevi terminolojisinin her platformda doğru kullanılması gerektiği gelecek kuşaklara da bu şekilde öğretilmesi gerektiği belirtildi. Cem İbadetinin yanı sıra Cenaze (Hakka Uğurlama) Erkanının da belirlenecek olan bir kurul ile tekrar gözden geçirileceği günümüz koşullarına da hitap edebilecek bir erkanın tez elden hazırlanması gerektiği söylendi.

Bu çalışmaların yapılabilmesi için şube inanç önderlerinin İnanç Hizmetleri başkanlığı ile ortak hareket etmesi ve kurullarda yer alması gerektiği bildirildi.

Cem Vakfı’nın Alevi yapılanmasında ki öncülüğü dile getirilerek, kasıtlı olarak Alevilik adı altında farklı kurulların oluşturulduğu ve bu kurulların finans kaynakları açıklanmayan ancak Alevi Kurumlarını değişik isimlerle toplantılara çağıran kişi ve kurumların olduğu görülmüştür. Bu ve buna benzer kurullarda yer alınmaması gerektiği belirtildi.  Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı kapılarının ise samimi olan her inanç önderine açık olduğunun da altı çizildi. Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı’nın her yıl düzenlediği hizmet içi eğitim kurslarının da Ocak ayı ile birlikte yeni döneminin başlayacağı dede çocuklarının kesinlikle bu gibi kurslara katılarak inanca adapte edilmesi gerektiği dile getirildi.

Son dönemlerde Alevilik çatısı altında yazılan kitapların artışı gözlemlendi. Bu artış ile birlikte bilgi kirliliğinin de çoğaldığı bazı gruplarca Aleviliğin farklı mecralara çekilmek istendiği gözlemlendi. Son dönem yazılan kitaplardan birisi de “Alevilik Bildirgesi” isimli kitaptır. Bu bildirge imzaya da açılmış olup bazı dedelerin ve dernek yöneticilerinin de onay verdiği görülmüştür. Oysa kitabı yazan kişilerle de olan görüşmeler neticesinde kitapta yazılan bilgilerin doğruyu yansıtmadığı dile getirilmiştir. 5 Vakit namaz gibi öğelerin varlığı, Ehli Hak’ların Alevi sayılmaması gibi meselelerin de yazılması kitabın Aleviliği anlatmaktan uzak olduğu sonucunu vermiştir. Bu vesile ile Cem Vakfı ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığına bağlı her kişinin bu kitapta yer almaması gerektiği vurgulandı.

Dilek ve Temenniler bölümünde Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı ve ayrıca Divan Başkanlığını da yapan Sayın Eşref Doğan dede “Kudüs”  3 Semavi dinin kutsal mekanı olduğu, Müslümanlarca bir dönem Kâbe olarak da kabul edildiği, itikadî olarak Peygamberimizin buradan miraca yükseldiğini kabul ettiğimiz bir mekan olduğunu bu vesile ile  Aleviler için de Kudüs’ün kırmızıçizgi olduğu, İsrail’in tek taraflı bir tasarrufu ile Dünya barışının tehdit altında olduğu vurgulanmıştır.

Son olarak Cem Vakfı Genel Başkanı Sayın Erdoğan Döner’in A.İ.H.M. kararlarının takipçisi olduklarını ve devlet ile olan görüşmelerinin de devam ettiğini belirttiler. Alevi kurumlarını inancımız dışında kendi amaçları için yönetenlerle asla birlik olamayacağımızın da altını çizerek Alevi toplumu ve geleceği için çok önemli günler geçirdiğimizi Vakıf olarak bir ilkin peşinde olduklarını Vakıf Üniversitesi açmak için gerekli çalışmalara başladıklarını dile getirdiler.

Katılımcıların talep ve önerileri dinlenilerek gerekli notlar alınmıştır. Bu taleplerin yerine getirilmesi noktasında Cem Vakfı Genel Merkezi ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı olarak gerekli hassasiyet gösterilecektir.