CEM VAKFI’NDAN KAMUOYUNA DUYURU

Özellikle son zamanlarda Alevi İslam İnancını istismar etmek, saptırmak ve bölmek amacı ile ülkemizin çeşitli yerlerinde ve yurtdışında oluşturulmaya çalışılan paravan, çakma Vakıflar, Dernekler ve Ocaklar adı altında kurulan ve kurulmaya çalışılan yapılanmalar görülmektedir.

Yurttaşlarımızın dini inançlarını kullanmak isteyen bu kişiler ve sözde Alevi örgütleri düzenledikleri Ocak Toplantıları, İnanç Önderleri Sempozyumları, Nevruz Kutlamaları kisvesi altında kutsal inancımızı yozlaştırarak kendi kişisel menfaatlerine alet ederek faaliyet gösterdiklerine şahit olmaktayız.

Bu toplantılarda; Alevilik adına ve Alevi örgütlülüğü hakkında kullandıkları terimler ve verdikleri bilgilerin çoğu eksik, yanlış ve kamuoyunu yanıltan ifadelerdir. Hatta bazı Alevi Kurumu olduğunu iddia eden dernekler direkt Vakfımızı hedef almakta ve Vakfın resmi senedi ve çalışmaları ile ilgili olmayan bilgiler paylaşmaktadırlar. Bu konuda da özellikle Alevi kamuoyunun daha dikkatli olmasını ve Vakfımızla ilgili bilgileri Vakıf Genel Merkezi’nden her zaman alabileceklerini hatırlatmak istiyoruz. 

Alevi İslam İnancımızı 1400 yıldan beri her türlü baskı, zulüm ve eziyetlere rağmen bugünlere taşıyan değerli inanç önderlerimize, Dedelerimize, Ocakzadelerimize ve canlarımıza çağrımızdır.

Kendi kişisel mevkii ve menfaatleri için ülkemizin birliği ve bütünlüğüne, tüm yurttaşlarımızın kardeşliğine zarar veren ve kutsal inancımızı istismar eden, bu kişilere ve oluşturmaya çalıştıkları zavallı örgütlenmelere itibar etmemelerini bir vicdani görev olarak hatırlatırız.

Toplumsal birlikteliğimizi, vatandaşlığımızın ve dayanışmamız en çok gerekli olduğu bu günlerde bu uyarıyı yapmayı zorunlu görüyoruz.

Alevi İslam inancımız hiç bir kurumun, hiç bir partinin hiç bir rejimin arka bahçesi ya da kullanımına sunulacağı inanç değildir. Kaynağını Hak Muhammet Ali ve Ehlibeyt İnancı ve sevgisinden alan Alevi İslam İnancımızı dün olduğu gibi bugün de gerçek İnanç Önderlerimiz, Ocakzalerimiz, Dedelerimiz tarafından gelecek nesillere riyasız, önyargısız, hoşgörü ve insan sevgisi ile taşınacaktır.

Bizim İslam İnancımızda Cebir, Şiddet, Kin ve Nefrete Yer Yoktur.

Vakıf olarak temel ilkemiz budur.

Hak Muhammet Ali cümlemize bu çakma projelerden, bölücü ayrıştırıcı yapılanmalardan ve bunların getireceği zararlardan korusun.

                                                                                                           

                                                                                                                     CEM VAKFI GENEL MERKEZ