2024 YILI HIZIR ORUCU TARİHLERİ

Hızır orucu, 13-14-15 şubat tarihlerinde tutulacaktır.
Hızır yol gösterendir, vesiledir, mürşittir çünkü o ilahi rahmet ve sırların bilgisine sahiptir.
Hz Musa’ya mürşitlik etmiştir çünkü Hz. Musa şeriatı, Hızır hakikati temsil etmektedir.
İşitmedin mi Hazreti Musa’yı
Arayuben buldu Hızır nebiyi
Önce Hızır oldu onun delili
Mürşitsiz varılmaz dost ellerine...