Kamuoyuna

25.04.2020​
 
BASINA VE KAMUOYUNA
 
23 Nisan 2020 tarihli İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından hazırlanan “Cumhuriyet ve Demokrasi” broşüründe; demokratik bir yönetimde olması gereken Temel Hak ve Özgürlükler sayılırken; “Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü” tanımının sembolize edildiği resimde; İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik ve Alevilik figürleri resmedilmiştir. İyi niyetli hazırlandığına inandığımız broşürdeki bu tablo Alevilik hakkında ayrı bir din algısı yaratmıştır. Alevi inancı hakkında, öteden beri belli kesimlerce dile getirilen, Alevilik, İslam dışında ayrı bir dindir söylemini çağrıştırmıştır.
Oysa Alevilik; kitabı Kur’an, peygamberi Hz. Muhammed Mustafa, Ehlibeyt’in Kur’an yorumunu benimseyen İslamın özü bir inançtır.
Broşürün yayınlanmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile paylaştığımız kaygılarımızın dün ve bugün sosyal, görsel medya ve basında art niyetli olarak çarpıtıldığını görmekteyiz.
10 yılları bulan bir hukuk mücadelesinin sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin 26 Nisan 2016 tarihli kararı ile Aleviliğin inanç boyutu ve İslamiyetteki yerine ilişkin kararı ancak Alevi İnanç Önderleri verir diyor.
Ülkemizde yaşayan 30 milyon Alevi yurttaş da Aleviliği “Hakk- Muhammed-Ali” yolu olarak tanımlarken Aleviliği İslamın özü olarak benimseyip kabul etmektedir.
Ramazan orucunun başladığı ve dini hassasiyetlerin daha yoğun olduğu bu günlerde kamu kurumlarının, konunun önemine binaen daha dikkatli davranmaları, konu ile igili bilgi ve görüş talep edilmesi halinde memnuniyetle yardımcı olunacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Erdoğan DÖNER
Cem Vakfı Genel Başkanı