Onursal Başkanımız Prof. Dr. İzzettin Doğan’dan Önemli Açıklamalar

AVF ve CEM Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, 1 Haziran’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sunulması beklenen Türkiye raporuyla ilgili olarak hükümete eleştirilerle birlikte uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Başbakan olarak yaptığı Yunanistan ziyaretini hatırlatan Prof. Dr. Doğan, Erdoğan’ın ziyaretinde Yunanistan’ın AİHM kararlarına uymadığından şikayet ettiğini hatırlatarak, Erdoğan kendi hükümeti döneminde AİHM’de Alevilerle ilgili alınan kararları 10 yıldır ısrarla uygulamıyor, şeklinde eleştirdi.

Türkiye’de demokrasinin işlevsellik kazanarak güçlenmesi için  Cumhurbaşkanı’nın Alevilerle ilgili düzenlemeler konusunda açıkça tavır koymasının zorunlu olduğunun altını çizen AVF ve CEM VAKFI Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, 1 Haziran’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sunulacak raporla Türkiye’nin kaderinin çizileceğini vurguladı.

3-5 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen 1362 nolu oturumda Türkiye’nin Aleviler konusunda AİHM kararlarını hayata geçirmediğinin tespit edilerek Bakanlar Komitesi’ne bir dizi öneriler hazırlandığına dikkati çeken Prof. Dr. Doğan, 1 Haziran’da sunulacak raporda şu noktalara yer verileceğini açıkladı:

1. Devletin inanç gruplarının özerk varoluş haklarına karşı tarafsız ve ayrımcılık yapmadan davranmadığı vurgulandı.

2. Yetkililerden, Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı’nın elektrik ve aydınlatma gibi giderlerin bedellerinden muaf tutulup tutulmadığı hakkında bilgi verilmesi istenmiş ve ayrıca geride kalan davalar ile ilgili tedbirler ve uygulamaların genel kurallar ile bağlantısı olması gerektiğine dikkat çekilmişti.

3. AİHM tarafından tanımlanan Alevi toplumunun devletin inançlara sağladığı mali desteklerden tümüyle hariç tutulması halinin çözümü için yeterli yaklaşım olmadığını tespit etmiştir.

4. Ebeveyn ve çocukların dini ve vicdani kanaatlerini açıklamaya zorlamanın onlar üzerinde ağır bir yük oluşturacağını ve bunu engelleyecek bir muafiyet usulünün olmadığı gerekçesiyle Hasan ve Eylem Zengin ve Mansur Yalçın ve diğerleri davaları için standart izleme prosedüründen nitelikli izleme prosedürüne geçilmesi önerilecektir.

5. Bu kararla işaret edilen sorunlara ulusal düzeyde çözüm bulmak amacıyla düzenlenmiş olan Alevi Çalıştayları ve çalışma gruplarının kavrayıcı niteliklerine ve çalışmaların olumlu yanlarına değinilmiş, 2010 tarihli sonuç raporunda üzerinde fikir birliğine varılmış konularda yapılacak yasal ve idari düzenlemeleri  net bir biçimde gösteren ve kesin bir takvime bağlayan bir etraflı yol haritasının, bu kararların alındığı tarihten bugüne kadar geçen zaman da göz önüne alınarak Bakanlar Komitesi’ne 1 Haziran’da sunulmasın karar verilmiştir.

Türkiye’nin 1 Haziran itibariyle Avrupa Konseyi nezdinde karşı karşıya kalacağı durumu Türk halkının bilmesi gerektiğini vurgulayan AVF ve CEM VAKFI Onursal başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, uzun yıllar içerisinde Alevilerin inanç grubu olarak ayrımcılığa uğramasının Türkiye’ye maliyetlerinin ağır olacağını belirtti.

Medya kuruluşlarını da, Türkiye’nin gerçek sorunlarına değinmemekle eleştiren Prof. Dr. İzzettin Doğan, % 95 oranında iktidarın emrine girmiş olan medyanın da sorunların çözülmeyişinde ve büyümesinde payı olduğunu belirtti.

Diyanet’e Sünni inancın icrası için milyarlarca TL ödenek ayrılırken, Alevilere ve diğer inanç gruplarının hiçbir şekilde dikkate alınmadığını belirten Prof. Dr. İzzettin Doğan, ‘Bu nasıl bir adalet anlayışıdır?’ diye sordu.

Eğer Türkiye AİHM ve Avrupa Konseyi kararlarını uygulamayacak ise, bunu da Cumhurbaşkanı’nın açıklaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İzzettin Doğan, böylesi bir durumda, çeşitli AB politikacılarının da söylediği gibi, Türkiye’nin Avrupa Parlamentosu ve AB’den kopmasına yol açacağı uyarısında bulundu.
Videoyu izlemek için linke tıklayınız.
https://youtu.be/Sf8tgAOG1Mk