Savaştan, Sömürüden Uzak, Barış ve Kardeşliğin Hüküm Sürdüğü Bir Dünya Dileği ile..