Cemevi ibadethanedir elektrik faturaları kamu tarafından ödenmelidir

CEM Vakfı olarak, hukuk mücadelesi sonucunda cemevlerinin ibadethane olduğu ve elektrik borçlarının ödetilemeyeceği önce yerel mahkeme kararları ile kabul edilmiş, sonrasında karşı taraf BEDAŞ tarafından yapılan temyiz ve karar düzeltme başvuruları da reddedilmiştir.

Ülkemizde, barış ve eşit yurttaşlık adına vermiş olduğumuz mücadelede, iç hukuk yollarının tüketilmesi sonucunda, AİHM’e götürdüğümüz ve Cemevlerinin ibadethane olduğu kararı ile sonuçlanan AİHM Kararı, Bakırköy Adliyesi’nde açılmış Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından ONANARAK kesinleşen kararı ve 18. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile cemevlerinin ibadethane olduğu elektrik parasının yasal sorumlusunun KAMU olduğu kesinleşmiştir. Bu kararlar neticesinde Cemevlerinden elektrik parası ödenmesi talep edilemez.

Cemevinizin elektrik parası için, bulunduğunuz il ya da ilçenin mülki amirliğine müracaat edebilmenizde gerekli olan evraklar aşağıda ek olarak sunulmuştur.

Çalışmalarınızda başarılar diler sevgi ve saygılarımızı sunarız.

                                                                                                                                                    Ali Rıza KAÇAN 

                                           Genel Müdür