Pir Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhı Ziyaretimizden Görüntüler.

Canlarımız ile ziyaret güzergahları birlikte gezildi. Hacı Bektaş Veli Dergahında Niyaz olundu, Cem yapıldı, kurbanlarımız kesildi, lokmalarımız dağıtıldı. 
Hakk eyvallah.