Haftalık Cem Sohbetleri

Abdal Musa Sultan

08 Aralık 2018, Cumartesi

Niyazımız vardır gerçek erlere Medet Abdal Musa pirim gel yetiş Yüzümüzü sürelim her dem pirlere Medet Abdal Musa pirim gel yetiş                Derde düştüğümde halime gören            ...

Detay

Tam Hüsniye Risalesi Bölüm 3 / Kader, Kaza, Hayır ve Şer Konusu

30 Kasım 2018, Cuma

Hârûn Reşîd, hayır ve şer konusunda hep bir tereddüt içindeydi. Bugüne kadar alimler hangi delilleri sunduysa da o tatmin olmamıştı. Şimdi ise asıl maksadı, Hüsniye’nin bu konuda söyleyeceklerini duymak istiyordu. Hârûn Reşîd, veziri Yahyâ Bermekî’ye dönüp dedi ki: - Bağdat ulemâsı ile bazı ...

Detay

Hüsniye Risalesi Bölüm 2

26 Kasım 2018, Pazartesi

Mübâhele olayı Hüsniye sordu: -Peygamberimizin diğer nebilerden daha üstün olduğunu kabul ediyor musunuz? -Evet dediler. Hüsniye dedi ki: -Ey İbrâhîm, Hak Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerîm’de Hz. Ali’yi Rasûlullah’ın nefsi (canı) saydığını bilmiyor musun? Âl-i İmrân: 61. Ayette&nb ...

Detay

Hüsniye Risalesi Bölüm 1

15 Kasım 2018, Perşembe

Hüsniye, İmam Cafer’den 10 yıl ders almış birçok ilmi konuya sahip bilge bir Hatundur. Harun Reşid’in zamanında zamanın Sunni ulemaları ile sarayda Münazara yaparlar, Ehlibeyt’in haklılığını onlara akli ve nakli delillerle ispat eder. TAM HÜSNİYE RİSALESİ adlı kitabımızdan bazı bölümleri sizlerle payl ...

Detay

Bizler, Alevi İslam İnancına Mensup Olanlar

12 Ekim 2018, Cuma

Bizler Hakk Muhammed Ali yolu ve İnancına mensup olan Alevi Kızılbaşlar, Ehli-Beyt bendesi olan Mürşit Pir nasihati ile 1400 küsur yıldır ki, asimile olmadan bu güne dek geldik.Mürşit ve pirlerimiz yol önderlerimiz çok bedel vererek bu güne dek geldiler hala da vermekteler. Bu, Mürşit ve Pirler asla, zalime, soy ...

Detay

2.Gün, Muharrem Orucu

13 Eylül 2018, Perşembe

Kur’anda oruçla ilgili ayetleri ana başlıklarıyla açıklayacak olursak; “Hastalık, yada yolculuk sebebiyle oruç tutamayanlar tutamadıkları günlerin sayısı kadar başka günlerde oruç tutarlar”[1] “Kuran’da hacla ilgili bazı eksikliklerde orucun fidye olarak tutulması”[2] &ldquo ...

Detay

1. Gün, Oruç Nedir?

13 Eylül 2018, Perşembe

Orucun Arapçada kelime anlamı, “Savm ve siyam” olarak geçer. Savm; Hareketsiz kalmak, susmak anlamındadır. Hz. Meryem ana, çocuğunu babasız dünyaya getirince ilahi bir ses ona, “Sus” der. O da susar kimseyle konuşmaz. İslam Ansiklopedisi, Kur’anda, Meryem Suresinde bir sesin ...

Detay

Hz. Ali (AS) Müminlerin Emir’i

05 Temmuz 2018, Perşembe

​Ben, sizin aranızda iki paha biçilmez ve ayrılmaz emanet bırakıyorum: Biri Allah’ın kitabı, diğeri itretim, Ehlibeytimdir. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe, asla sapmazsınız. Bu ikisi, Kevser Havuzu’nun başında bana varıncaya dek birbirinden ayrılmazlar. (Hz. Muhammet)  Esirgeyen, bağışlaya ...

Detay

Velayet - Tevella - Teberra

21 Haziran 2018, Perşembe

Nebiler serveri cün kim Muhammed Mustafa’ya geldi Velayet Rehberi Sultanı, Ali’yel Murtaza geldi Eminim şaidin Şehidin Şahı evlat Hasan hulukül Rıza ile Hüseyni kerbela geldi   Cün Zeynel Abidin oldu babası Ali ulak Muhammed Bakır Cafer cümleye ruh name geldi Şehit lef tümün oldu y ...

Detay

Bayram Muhabbeti

14 Haziran 2018, Perşembe

HZ. ALİ’NİN HALİFELİĞİ VE MUAVİYE Hz. Ali, Hz. Muhammed’in ebedi âleme göçüşünden 25 yıl sonra, halifelik makamının başına geçmiştir. Hz. Ali’nin halifelik dönemi 5 yıldır. Üçüncü halife Osman’ın öldürülmesinden sonra, halifelik makamı yedi gün boş kaldı, bunun üzerine sahabeler Hz. Ali&rs ...

Detay

Alevilikte Yola Alma Erkânı 2

07 Haziran 2018, Perşembe

ALEVİ İNANCINDA 14 NESNENİN AÇILMASI: Alevi İslam İnancında, yola alınmadan 12 nesnesi bağlanan yol evladı, Rehber tarafından takip edilip denetlendikten sonra, Pir onları sorgular 12 nesne’nin niçin ve ne amaçla bağlı olması gerektiği sorusu sorulur.     Verilecek Cevap yeterli olması hal ...

Detay

Alevilikte Yola Alma Erkanı 1

31 Mayıs 2018, Perşembe

Alevi İnancında Aile bireyleri içinde Anne ve Baba, En kutsal olanlarıdır. Bu nasihat Bize Hz. Peygamberimiz ve Veli-yyullahımız İmam Ali den bir miras gibidir adeta.     Ve Anne ve Baba’nın vermiş olduğu hayat dersleri içinde En önemlileri Ahlaki boyutta olan Ders şeklinde ki, Nasihatleri&rs ...

Detay