Haftalık Cem Sohbetleri

Kur-an, Yardımlaşma ve İnsan Sevgisi

20 Nisan 2019, Cumartesi

1-İnsan anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir zaman geçmiş değimlidir? 2- Biz, İnsanı katışık bir damladan yarattık. Onu sınamak için işitmesini ve görmesini sağladık. 3- Ona yol da gösterdik. Artık ister şükreder, ister iyilikbilmezlik eder. 4- doğrusu biz inkârcılar için zincirler, demir hal ...

Detay

Yaşamak

12 Nisan 2019, Cuma

İnsanca yaşamak, Onurlu ve Şerefli olanların vazgeçilmez ilkesidir.     İnsanca Yaşamak demek sadece yemek içmek ve çoğalmak değildir. Kur-an Buyurur ki, “Ben yeryüzüne bir İnsan yaratacağım ve onu yeryüzü İmamı kılacağım ben Ona Ruhumdan ruh üflediğimde sizler ona secde edeceksiniz.   ...

Detay

Alevilikte Abdest

05 Nisan 2019, Cuma

Yaptığımız Kâbe’dir Yıktığımız benliktir Şu bizim seyranımız Bir seyrana benzemez   Süleymanlar içinde Ali bir Süleyman’dır Süleymanlar bildiler Süleyman’a benzemez   Abdestimiz katlanmak Namazımız sabretmek Biz bir oruç tutarız Ramazan’a bezemez ...

Detay

Nevruz-Newroz

15 Mart 2019, Cuma

Lâmekân ilinden bir seda geldi Nevruzunuz canlar mübarek olsun. Kalb-i mü'minâna bir sefa geldi Nevruzunuz canlar mübarek olsun.   Vilâdet günüdür hak murtezâ'nın Şemşîr-i kudretle ol kibriyânın Na'ra-yı haydar tek açıp dehânın Nevruzunuz canlar mübarek olsun.   Bu gü ...

Detay

Hz. Fatıma-Tü Zehra'nın Hayatı

04 Mart 2019, Pazartesi

Hz. Muhammed’in vefatından sonra hayatta kalan tek çocuğudur ve varisidir. Peygamberin soyunu devam ettiren tek evlâdıdır. Peygamberimizin diğer çocuklarından dünyaya evlâdı gelmemiştir.     Hicretten 16 yıl önce ve risalet’ten beş yıl önce Cemaziyelahir ayının 20.günü dünyaya gelir. Doğum ...

Detay

Hızır Gibi Kul Olmak

16 Şubat 2019, Cumartesi

HIZIR: Mazlum, Garip, dul, yetim Masum çocukların ve iyilerin yoldaşıdır. : yani Hızır merhamettir İnsanın İnsandaki kendisidir. : Kuru ile Yaşı Birlikte yakmayan Halk-ın hakkıdır. : O Candır Canandır Ölmezlik suyudur haydır. : O sahipsiz koymayıp sahiplenendir. : O Tanrının Yer Yüzündeki En Kalıcı Hakka ...

Detay

Oruç Nedir?

07 Şubat 2019, Perşembe

Muhabbetle. Abdestimiz katlanmak  Namazımız sabretmek Biz bir oruç tutarız Ramazana benzemez. "Seyit Nesimi" Canlar bilmeli ki Yas-ı Matem orucu aç ve susuz kalmak değil, bir yaşam biçimidir. Bu nedenle Ramazan'a benzemez der            ...

Detay

"Kul Hakkı"

01 Şubat 2019, Cuma

 Hz. Muhammed-e sordular! Ya Muhammed İslam Nedir? Cevap: Yüksek Ahlaktır. En Yüksek ahlaktır. En yüce ve en yüksek ahlaktır Diye buyurdu... Kur-an-ı Kerim şöyle buyurmakta! “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların Mallarından bir kısmını bile, bile günaha girerek yemek iç ...

Detay

İmam Ali Emir-El Mum-İnin (A.S.)

29 Ocak 2019, Salı

BİRİNCİ İmam’dır İmamların Atasıdır, Hz. Peygamber soyunun Babasıdır. SOYU...:  Haşim’idir, O nedenle Haşimoğuları da, derler soyuna. BABASI: Abdulmuttalip oğlu Ebu Talip Hazretleridir.                 Hazreti İmam Ali& ...

Detay

Mübahele Ayeti Nedir?

18 Ocak 2019, Cuma

mübahele Ayeti, Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) Necran Hristiyanları ile yaptığı mubahele vakıasına işaret etmektedir. Âlimler mubahele ayetini, İmam Ali’nin (a.s) faziletlerinden bilmektedirler. Her fiili ve sözü İlâhî vahiy ile vücud bulan ve murakabe edilen Yüce Resul-ü Ekrem’in (as)[*] nice hadisle ...

Detay

Peygamberlerin Masumiyeti 5 (1)

11 Ocak 2019, Cuma

Hüsniye sorulan sorulara akli ve nakli cevaplar vererek onlara hak yol olan Kuran ve Ehlibeyt inancını anlatmaya devam ediyor: - Ey İbrâhîm, enbiyâ (peygamberler) ve evsiyânın (vasîlerin) ismeti (günahsız lığı) konusunda itirazın vardı. Bilesin ki, benim inancım, hepsinin masum ve bütün günahlardan pâk oldukları[1]& ...

Detay

Kulların Fiilleri ve Kaderle İlişkisi - Hüsniye 4

25 Aralık 2018, Salı

İbrâhîm b. Hâlid dedi ki: - Ey Hüsniye! İbrâhîm Peygamberin müşriklere söylediği ve Kuran’da Saffat Suresi 95-96. Ayetlerde açıkça geçen şu âyet hakkında ne diyorsun: ‘Kâle: E-ta’budûne mâ tenhıtûn. Vallâhu halekakum ve mâ ta’melûn.’ “Kendi ellerinizle yonttuğunuz ş ...

Detay