Haftalık Cem Sohbetleri

Hızır Gibi Kul Olmak

16 Şubat 2019, Cumartesi

HIZIR: Mazlum, Garip, dul, yetim Masum çocukların ve iyilerin yoldaşıdır. : yani Hızır merhamettir İnsanın İnsandaki kendisidir. : Kuru ile Yaşı Birlikte yakmayan Halk-ın hakkıdır. : O Candır Canandır Ölmezlik suyudur haydır. : O sahipsiz koymayıp sahiplenendir. : O Tanrının Yer Yüzündeki En Kalıcı Hakka ...

Detay

Oruç Nedir?

07 Şubat 2019, Perşembe

Muhabbetle. Abdestimiz katlanmak  Namazımız sabretmek Biz bir oruç tutarız Ramazana benzemez. "Seyit Nesimi" Canlar bilmeli ki Yas-ı Matem orucu aç ve susuz kalmak değil, bir yaşam biçimidir. Bu nedenle Ramazan'a benzemez der            ...

Detay

"Kul Hakkı"

01 Şubat 2019, Cuma

 Hz. Muhammed-e sordular! Ya Muhammed İslam Nedir? Cevap: Yüksek Ahlaktır. En Yüksek ahlaktır. En yüce ve en yüksek ahlaktır Diye buyurdu... Kur-an-ı Kerim şöyle buyurmakta! “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların Mallarından bir kısmını bile, bile günaha girerek yemek iç ...

Detay

İmam Ali Emir-El Mum-İnin (A.S.)

29 Ocak 2019, Salı

BİRİNCİ İmam’dır İmamların Atasıdır, Hz. Peygamber soyunun Babasıdır. SOYU...:  Haşim’idir, O nedenle Haşimoğuları da, derler soyuna. BABASI: Abdulmuttalip oğlu Ebu Talip Hazretleridir.                 Hazreti İmam Ali& ...

Detay

Mübahele Ayeti Nedir?

18 Ocak 2019, Cuma

mübahele Ayeti, Hz. Resulü Ekrem’in (s.a.a) Necran Hristiyanları ile yaptığı mubahele vakıasına işaret etmektedir. Âlimler mubahele ayetini, İmam Ali’nin (a.s) faziletlerinden bilmektedirler. Her fiili ve sözü İlâhî vahiy ile vücud bulan ve murakabe edilen Yüce Resul-ü Ekrem’in (as)[*] nice hadisle ...

Detay

Peygamberlerin Masumiyeti 5 (1)

11 Ocak 2019, Cuma

Hüsniye sorulan sorulara akli ve nakli cevaplar vererek onlara hak yol olan Kuran ve Ehlibeyt inancını anlatmaya devam ediyor: - Ey İbrâhîm, enbiyâ (peygamberler) ve evsiyânın (vasîlerin) ismeti (günahsız lığı) konusunda itirazın vardı. Bilesin ki, benim inancım, hepsinin masum ve bütün günahlardan pâk oldukları[1]& ...

Detay

Kulların Fiilleri ve Kaderle İlişkisi - Hüsniye 4

25 Aralık 2018, Salı

İbrâhîm b. Hâlid dedi ki: - Ey Hüsniye! İbrâhîm Peygamberin müşriklere söylediği ve Kuran’da Saffat Suresi 95-96. Ayetlerde açıkça geçen şu âyet hakkında ne diyorsun: ‘Kâle: E-ta’budûne mâ tenhıtûn. Vallâhu halekakum ve mâ ta’melûn.’ “Kendi ellerinizle yonttuğunuz ş ...

Detay

Abdal Musa Sultan

08 Aralık 2018, Cumartesi

Niyazımız vardır gerçek erlere Medet Abdal Musa pirim gel yetiş Yüzümüzü sürelim her dem pirlere Medet Abdal Musa pirim gel yetiş                Derde düştüğümde halime gören            ...

Detay

Tam Hüsniye Risalesi Bölüm 3 / Kader, Kaza, Hayır ve Şer Konusu

30 Kasım 2018, Cuma

Hârûn Reşîd, hayır ve şer konusunda hep bir tereddüt içindeydi. Bugüne kadar alimler hangi delilleri sunduysa da o tatmin olmamıştı. Şimdi ise asıl maksadı, Hüsniye’nin bu konuda söyleyeceklerini duymak istiyordu. Hârûn Reşîd, veziri Yahyâ Bermekî’ye dönüp dedi ki: - Bağdat ulemâsı ile bazı ...

Detay

Hüsniye Risalesi Bölüm 2

26 Kasım 2018, Pazartesi

Mübâhele olayı Hüsniye sordu: -Peygamberimizin diğer nebilerden daha üstün olduğunu kabul ediyor musunuz? -Evet dediler. Hüsniye dedi ki: -Ey İbrâhîm, Hak Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerîm’de Hz. Ali’yi Rasûlullah’ın nefsi (canı) saydığını bilmiyor musun? Âl-i İmrân: 61. Ayette&nb ...

Detay

Hüsniye Risalesi Bölüm 1

15 Kasım 2018, Perşembe

Hüsniye, İmam Cafer’den 10 yıl ders almış birçok ilmi konuya sahip bilge bir Hatundur. Harun Reşid’in zamanında zamanın Sunni ulemaları ile sarayda Münazara yaparlar, Ehlibeyt’in haklılığını onlara akli ve nakli delillerle ispat eder. TAM HÜSNİYE RİSALESİ adlı kitabımızdan bazı bölümleri sizlerle payl ...

Detay

Bizler, Alevi İslam İnancına Mensup Olanlar

12 Ekim 2018, Cuma

Bizler Hakk Muhammed Ali yolu ve İnancına mensup olan Alevi Kızılbaşlar, Ehli-Beyt bendesi olan Mürşit Pir nasihati ile 1400 küsur yıldır ki, asimile olmadan bu güne dek geldik.Mürşit ve pirlerimiz yol önderlerimiz çok bedel vererek bu güne dek geldiler hala da vermekteler. Bu, Mürşit ve Pirler asla, zalime, soy ...

Detay