Haftalık Cem Sohbetleri

ALEVİLİK, ATATÜRK ve CUMHURİYET

27 Ekim 2023, Cuma

Tarihimizden bahsederek günümüze gelmek istiyorum…          Bugün imrenerek baktığımız ve uygar ülkeler dediğimiz, ülkelerin hepsi 13. asırda büyük bir karanlık içindedir. İnsanların kazıklara oturtulduğu engizisyon mahkemelerinin kurulduğu, mezhep çatışmalarından do ...

Detay

HAKKANİYET

27 Ekim 2023, Cuma

 İnsanın insanca değer yargılarıyla donanıp, insanın insanca değer yargılarıyla yaşadığı sistemin adıdır. İnsanların toplumsal üretim araçlarıyla üretip, toplumsal paylaşmayı yaşadığı düzenin adıdır.     En büyük mucize insanın akıl nurunu ve bedenini kullanarak emeğiyle yarattığı değerlerdi ...

Detay

NEFS

12 Ekim 2023, Perşembe

 Sözlükte “ruh, can, hayat, hayatın ilkesi, nefes, varlık, zat, insan, kişi, hevâ ve heves, kan, beden, bedenden kaynaklanan süflî arzular” gibi mânalara gelir nefs kelimesi. Kur’an’da “ruh” anlamında kullanıldığı gibi (el-En‘âm 6/93) “zat ve öz varlık” mânasın ...

Detay

İmam Cafer Sadık Buyruğu' nun Aleviler İçin Önemi

04 Ekim 2023, Çarşamba

Aleviliğin en önemli kaynaklarından biri İmam Cafer Sadık Buyruğu' dur. Eskiden beri Alevilerin evlerinde Kuran-ı Kerim ile birlikte en çok bulunan kitap İmam Cafer Sadık Buyruğu idi. Alevi kaynakları olarak Fütüvvetnameler, cönkler, Hızırnameler, Vilayetname ve Makalat adında kaynaklar da mevcuttur. Bunun dışın ...

Detay

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

28 Eylül 2023, Perşembe

Mevlâna 1207 yılında Horasan’ın Belh bölgesinde Vahş kasabasında doğmuş 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Annesi, Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun, babası, "âlimlerin sultanı" unvanı ile tanınmış, Muhammed Bahâeddin Veled’dir. Diğer bütün sufiler gibi Celâleddîn-i Rûmî ...

Detay

ALEVİLİKTE DAR VE ANLAMLARI

21 Eylül 2023, Perşembe

1.    Gözün aç gör kim ey talib Ali'dir her kan-ı server 2.    Muhammed aşk ile derya Ali'dir kıymeti gevher 3.    Muhammed ilme kan oldu Ali nutk-ı beyan oldu 4.    Ana her sır ayan oldu Ali'dir hace-i Kanber 5.    Ali&# ...

Detay

KIRKLAR

28 Ağustos 2023, Pazartesi

Kırklar, Alevilikte olmazsa olmazlardan Kırklar Meclisi  Kırklar meclisinin izahı içerisinde, İslam’ın gerçek değerleri saklı.  Kırklar meclisini çözemeyen Aleviliği çözemez...  Kırklar meclisi ve miraç olayı. İslam kaynaklarına göre 610 yılında gerçekleşmiştir.    Peygamber Hz. Muhamm ...

Detay

İNSANA EMANET EDİLEN SORUMLULUK

07 Temmuz 2023, Cuma

‘’Muhakkak ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Fakat onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve onun sorumluluğundan korktular. Sonunda onu insan yüklendi. Muhakkak o da çok zalim ve çok cahil biri oldu.’’ (Ahzab/Savaşçı Birlikler Suresi, 72) Kuran’ ın bizzat muhatabı ins ...

Detay

GADİR HUMM GÜNÜ VEDA HUTBESİ

07 Temmuz 2023, Cuma

İslam tarihinde önemliliği açısından hiç benzeri olmayan hadise Veda Haccı’ndan sonra gerçekleşen Gadir Humm günü olmuştur. Hicretin onuncu yılında Peygamber Efendimiz, şanı yüce olan Allah tarafından hac etme buyruğunu aldıktan sonra bütün Müslümanları beraberinde toplu olarak Beytullah&rsquo ...

Detay

TASAVVUFTA CEM MAKAMI

22 Haziran 2023, Perşembe

Bu makam, Bekabillah mertebelerinin birincisidir. Cem etmek; toplanmak, bir araya getirmek, birleştirmek anlamındadır. Bu makama, uluhiyyet ve ruh makamı gibi isimler de verilmiştir. Bu makam bâtınla zâhiri bitleştirme makamıdır. Bu makam Hakk’ı zâhir ile halkı da bâtın ile müşahede etmektir. Bu maka ...

Detay

MUHARREM AYI YAKLAŞIRKEN

14 Haziran 2023, Çarşamba

Bu haftaki muhabbetimizin konusu temmuz ayında başlayacak olan Muharrem ayına dair olacaktır. Alevi İslam inancının en önemli, kutsal ve hüzün günleri olan muharremde Allah rızası için oruç, Kerbela şehitleri ise matem tutulacaktır.          Her toplumun kendine has ibadet şek ...

Detay

ALEVİLİK İNANCINDA MUSAHİPLİĞİN VE GÖRGÜLERİN YERİ NEDİR? (2. BÖLÜM)

06 Haziran 2023, Salı

Musahiblik Cemine Gelmeden Önce Yerine Getirilmesi Gerekenler Musahibler eşleri ile beraber yıllık abdestlerini şöyle alırlar: Çalıştığı müessesenin işçisi ve memurundan, evinin bulunduğu yerdeki komşulardan, kendisinin Allah yolunda gideceğinden, haklarını helâl etmelerini talep ederler. Borçları var ise verirler, ...

Detay