Haftalık Cem Sohbetleri

Kuran'ı Ana Dilde Okumak İbadettir

15 Eylül 2022, Perşembe

  Furkan Kuran-ı Kerim’in diğer bir adıdır.  Genel anlamıyla ‘’Hak ile batılı birbirinden ayıran’’ demektir. Hidayete ermek isteyenler Kuran’ı açıp okumalıdırlar.     Yıllardır Müslüman olduğunu iddia eden toplumlarda, papağan misali ezbere dayalı ‘&rsqu ...

Detay

‘’ALEVİLİK AYRI BİR DİNDİR’’ GÖRÜŞÜNE CEVAPLAR

09 Eylül 2022, Cuma

 Din sözcüğü etimolojik olarak ibadetler bütünü anlamına gelir. Ve Arapçaya Farsça’dan geçmiştir. Daena (Orta Farsça) mesela Avesta dini için kullanmış. Bundan sonra Arapça’ da örneğin Fatiha Suresi’nde ‘’Maliki yevmûddin’’ yani ‘’din günü’’ anlamın ...

Detay

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE LOZAN

03 Eylül 2022, Cumartesi

30 Ağustos 1922   Türk ordusunun, İtilaf Devletlerinin desteklediği Yunan ordusuna karşı giriştiği genel saldırıyı tanımlayan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli aşamasıdır. 21 Ağustos 1922’de taarruz emri verilmiş,  26 Ağustos’ta saldırı başlatılmış, 30 Ağustos Başkumandanlık ...

Detay

Muharrem Ayı Sohbetleri

02 Ağustos 2022, Salı

MUHARREM AYI, MATEMİ VE ORUCU (1. GÜN )   Muharrem Erkânı Nedir?   Muharrem’in birinci gününden itibaren on iki gün oruç tutulur ve her gün tutulan orucun açılmasından sonra Cemevlerinde toplanılır, Muharrem Ayı ile ilgili, Kerbela ile ilgili sohbetler yapılır, mersiyeler söylenir ve Muharrem ...

Detay

Velayet Makamı

23 Temmuz 2022, Cumartesi

“Alevilikte imanın aslı üçtür. Bu üç ilke; “Allah – Muhammed – Ali” dir. “Lâ İlâhe İllâllâh, Muhammed’ün Resulullah, Aliyyün Veliyullah” Yani; Uluhiyyet, nübüvvet, velayet… Bu üç ilkenin tek bir ilke olarak açıklanması ise; Allah inancı üzerine i ...

Detay

GADİR HUMM GÜNÜ VEDA HUTBESİ

16 Temmuz 2022, Cumartesi

İslam tarihinde önemliliği açısından hiç benzeri olmayan hadise Veda Haccı’ndan sonra gerçekleşen Gadir Humm günü olmuştur. Hicretin onuncu yılında Peygamber Efendimiz, şanı yüce olan Allah tarafından hac etme buyruğunu aldıktan sonra bütün Müslümanları beraberinde toplu olarak Beytullah&rsquo ...

Detay

Kurban Bayramı

06 Temmuz 2022, Çarşamba

Gel ey gönül zikredelim Hüda’yı Hakk katında, gönül evinde Umalım Hüda’dan lütfu edayı Bayram sabahında, bayram gününde. Halil İsmail’in kolun bağladı Annesi de ciğerini dağladı Cümle peygamberler hep kan ağladı Bayram sabahında, bayram gününde. O zaman Hüda’dan bir ihsan oldu Arafa ...

Detay

NEFS

29 Haziran 2022, Çarşamba

    Sözlükte “ruh, can, hayat, hayatın ilkesi, nefes, varlık, zat, insan, kişi, hevâ ve heves, kan, beden, bedenden kaynaklanan süflî arzular” gibi mânalara gelir nefs kelimesi. Kur’an’da “ruh” anlamında kullanıldığı gibi (el-En‘âm 6/93) “zat ve öz varlık&rdq ...

Detay

İmam Ali Rıza Şah-ı Horasan (8. İmam)

20 Haziran 2022, Pazartesi

 Hz. İmam Ali Rıza, Hicri 153 / miladi 770 Tarihinde Medine-i Münevver’de dünyaya gelmiştir. “Hakk İmamlar Allah’ın birer Hücceti olup Kur-an-ı Kerimde emir sahiplerine uyunuz demektedir”. Babası Hz. İmam Musa-i Kazım, annesi Necme’dir. 8. İmam Ali Rıza’nın mübarek İsmi &ldqu ...

Detay

Türkçe İbadet ve Ana Dil

20 Haziran 2022, Pazartesi

Değerli canlar! Bir milleti tarih sahnesinden silmek isteyen güçler, ilk önce o milletin dilini hedef alırlar. Milletlerin, sonsuza dek varlıklarını sürdürebilmelerinin can damarı olan dilleri tahrip edilince, nesiller arasında bağ kopar ve o milletin devamı için vazgeçilmez olan değerlerinin nakli imkânsız hale gelir. ...

Detay

Şah İsmail (Hatayi)

01 Haziran 2022, Çarşamba

Yedi Ulu’lardan biri olarak kabul gören Hatayi ‘nin gerçek adı Şah İsmail’dir. İran‘ın Erdebil şehrinde 1487 yılında dünyaya geldiği bilinmektedir. Anadolu'daki Alevi cemlerinde nefesleri en sık yer alan ululardandır. Babası Şeyh Haydar, anası Akkoyunlu hükümdarı Uzu ...

Detay

Türbe Nedir, Türbe Ziyaretinin Manası Nedir?

25 Mayıs 2022, Çarşamba

TÜRBE NEDİR,TÜRBE ZİYARETİNİN MANASI NEDİR? Bu haftanın sohbet konusunun teması "Türbe Nedir,Türbe Ziyaretlerinin Manası 'dır".  Tüm İnanç Önderlerimizden sohbet temasına değinen Cem sohbeti kendilerine bırakılmıştır.  ALEVİ İSLAM İNANÇ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI Ayrınt ...

Detay