Haftalık Cem Sohbetleri

İnsanlar Neden İbadete İhtiyaç Duyar

29 Aralık 2023, Cuma

İnsanın fiziki yapısı evrenin bir parçasıdır. Bütün var olan canlı yaratıklarında fiziki yapısı evrenin hava, su, ısı ve toprak olan dört ilkesinden meydana geldiği bilinmektedir. Var olan insan, yalnız fiziki yapısı ile insan değildir. Öyle olmuş olsaydı insanın hayvandan farkı olmazdı. İnsanda fiziki yapıyı yönete ...

Detay

İslam'da Kardeşlik

21 Aralık 2023, Perşembe

Bugünkü sohbetimizde Kur’an-ı Kerim’de Yüce Yaratıcının, ilahi bir emir ile insanlığa ilettiği kardeşlik mesajı üzerinde duracağız. Aynı anne, babadan doğanlar kardeştir. Ama biz bugün inancımızdaki kardeşliği konuşacağız. Kimler kardeştir, kimlere kardeş denir? Bu soruların cevabını kutsal kitabımız olan K ...

Detay

Alevilikte Nikah

15 Aralık 2023, Cuma

Alevilikte yaşamanın özü ikrar vermektir. Sevgi ile başlar ikrar ile bağlanır sadakat ile yürür. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur ölülerinizi defin etmek için ve yaşı evlenme çağına gelmiş çocuklarınızı evlendirmek için bekletmeyiniz. NEBE Suresi Ayet 8:Ey müminler; biz insanları erkekli dişili yarattık. Biliyo ...

Detay

KUL HAKKI

07 Aralık 2023, Perşembe

Hz. Muhammed-e sordular! Ya Muhammed İslam Nedir? Cevap: Yüksek Ahlaktır. En Yüksek ahlaktır. En yüce ve en yüksek ahlaktır Diye buyurdu... Kur-an-ı Kerim şöyle buyurmakta! “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların Mallarından bir kısmını bile, bile günaha girerek yemek için Onl ...

Detay

HAZRETİ ALİ (AS) MÜMİNLERİN EMİR'İ

02 Aralık 2023, Cumartesi

Ben, sizin aranızda iki paha biçilmez ve ayrılmaz emanet bırakıyorum: Biri Allah’ın kitabı, diğeri itretim, Ehlibeytimdir. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe, asla sapmazsınız. Bu ikisi, Kevser Havuzu’nun başında bana varıncaya dek birbirinden ayrılmazlar. (Hz. Muhammet)  Esirgeyen, bağışlayan ...

Detay

HAZRETİ İMAM ALİ'NİN İNSAN ANLAYIŞI

28 Kasım 2023, Salı

Hz. İmam Aliyyül Murteza, yaşamı boyunca yalnız siyasetle, askerlikle uğraşmamış, insan yaşamının her yönüyle ilgilenmiş, insana dair tespitler, çözümler getirmiş, insanlık için önemli mesajlar vermiş, bir insanın nasıl olması gerektiğini kendi sözleri ve yaşam tarzı doğrultusunda tüm insanlığa anlatmıştır. “Konu ...

Detay

AHİLİK

28 Kasım 2023, Salı

  Çıraklık, kalfalık, ustalık yolu, Ahi esnafının, kutsal okulu, Pirinden feyz alan, olurdu ulu Ahilik, eğitim demekti dostum. Ahi Evran idi, ulu pirleri, Âlim Edebali, bundan birleri; Bosna'dan Kırım'a var tesirleri Ahilik, adalet demekti dostum.   Ahilerde temel ilke: meslek sah ...

Detay

GEÇMİŞİNİ İNKÂR EDENİN GELECEĞİ OLMAZ

02 Kasım 2023, Perşembe

(Ya yol süreceğiz ya yok olacağız!)   Kim olduğunu bilmeyen, kim olduğunu bilmediği için nereye gideceğini de bilmeyen, yönünü şaşırıp ortada kalan Alevileri gördükçe bu toplumun bir bireyi olarak yüreğim sızlıyor.   Oysaki kim olduğumuz, geçmişimiz apaçık bir şekilde orta yerde ve apaydınlık ...

Detay

ALEVİLİK, ATATÜRK ve CUMHURİYET

27 Ekim 2023, Cuma

Tarihimizden bahsederek günümüze gelmek istiyorum…          Bugün imrenerek baktığımız ve uygar ülkeler dediğimiz, ülkelerin hepsi 13. asırda büyük bir karanlık içindedir. İnsanların kazıklara oturtulduğu engizisyon mahkemelerinin kurulduğu, mezhep çatışmalarından do ...

Detay

HAKKANİYET

27 Ekim 2023, Cuma

 İnsanın insanca değer yargılarıyla donanıp, insanın insanca değer yargılarıyla yaşadığı sistemin adıdır. İnsanların toplumsal üretim araçlarıyla üretip, toplumsal paylaşmayı yaşadığı düzenin adıdır.     En büyük mucize insanın akıl nurunu ve bedenini kullanarak emeğiyle yarattığı değerlerdi ...

Detay

NEFS

12 Ekim 2023, Perşembe

 Sözlükte “ruh, can, hayat, hayatın ilkesi, nefes, varlık, zat, insan, kişi, hevâ ve heves, kan, beden, bedenden kaynaklanan süflî arzular” gibi mânalara gelir nefs kelimesi. Kur’an’da “ruh” anlamında kullanıldığı gibi (el-En‘âm 6/93) “zat ve öz varlık” mânasın ...

Detay

İmam Cafer Sadık Buyruğu' nun Aleviler İçin Önemi

04 Ekim 2023, Çarşamba

Aleviliğin en önemli kaynaklarından biri İmam Cafer Sadık Buyruğu' dur. Eskiden beri Alevilerin evlerinde Kuran-ı Kerim ile birlikte en çok bulunan kitap İmam Cafer Sadık Buyruğu idi. Alevi kaynakları olarak Fütüvvetnameler, cönkler, Hızırnameler, Vilayetname ve Makalat adında kaynaklar da mevcuttur. Bunun dışın ...

Detay