Haftalık Cem Sohbetleri

ALEVİLİK İNANCINDA MUSAHİPLİĞİN VE GÖRGÜLERİN YERİ NEDİR?

01 Haziran 2023, Perşembe

Alevilik İnancında Musahipliğin ve Görgülerin Yeri Nedir? (1. BÖLÜM)      Sözlükte musahip; “Birbiriyle musâhabe eden, sohbette bulunan, konuşan, arkadaş” (Devellioğlu, 2013: 686) anlamlarına gelmektedir. Alevi literatüründe ise evli olan iki çiftin, Pir huzurunda ikrar vererek yol ka ...

Detay

ZAKİRLİK HİZMETİ

26 Mayıs 2023, Cuma

Zâkir, arapça bir kelimedir. ‘’Z-K-R’’ kökünden türemiştir. ‘’andı, hatırladı, zikretti’’ gibi anlamları vardır. Kuran’ ı Kerim’ in bir çok ayetinde ‘’Z-K-R’’ kökünden türemiş ifadeler vardır.   Fezkuruni: Öyleyse beni anı ...

Detay

KADIN OLMAK BİR SANATTIR

18 Mayıs 2023, Perşembe

 KADIN OLMAK BİR SANATTIR “Eğer değer verdiğin erkeğin sana olan duyguları soğursa, suçun bir ucunun sende olduğunu sakın unutma!” Kadın olmak büyük bir sanattır. Yalnız sanat değil, hududu olmayan bilimdir. Aşkla sevdiğin erkeğin kederini, sevincini, zaferini, yenilgisini, alnındaki bahtı ...

Detay

ALEVİLİK İNANCINDA GÜNLÜK İBADET

11 Mayıs 2023, Perşembe

Her toplumun kendine has ibadet biçimleri vardır. Alevi İslam inancının da kendine has senelik, haftalık ve günlük ibadetleri vardır. Senelik ibadet dediğimiz görgü cemleridir. Bu cemlerin temelinde ‘’Dar-ı Mansur’’ vardır. Musahiblerin ya da ikrarı alınanların yıllık görgülerinin görülmesidi ...

Detay

İmam Cafer Sadık Buyruğu' nun Aleviler İçin Önemi

06 Mayıs 2023, Cumartesi

Aleviliğin en önemli kaynaklarından biri İmam Cafer Sadık Buyruğu' dur. Eskiden beri Alevilerin evlerinde Kuran-ı Kerim ile birlikte en çok bulunan kitap İmam Cafer Sadık Buyruğu idi. Alevi kaynakları olarak Fütüvvetnameler, cönkler, Hızırnameler, Vilayetname ve Makalat adında kaynaklar da mevcuttur. Bunun dışın ...

Detay

Ahlak ve Hukuk (Şeriat)

02 Mayıs 2023, Salı

Ahlak kişiye, hukuk topluma yöneliktir. Biri adil bir düzeni, diğeri kâmil bir insan örneğini gerçekleştirmek ister. Birisi kanunlarla, diğeri ahlak okulu olan Cem’lerle bu amaca ulaşmaya çalışır. Sünni şeriat anlayışında hukuk, Alevi şeriat anlayışında ahlak öncelik taşır. Birinde hukuk ağırlıklı bir ahlak, diğe ...

Detay

İMAM ALİ NEREDE ŞEHİT EDİLDİ MESELESİ

25 Nisan 2023, Salı

“İMAM ALİ NEREDE ŞEHİT OLDU?” MESELESİ             Bugün kısaca İmam Ali’ nin de şehadetinden bahsetmek gerekir. Çünkü, algı daha çok İmam Ali’ nin camide şehit edildiği yönündedir. İyi bilelim ki cami ifadesi Kuran’ da henüz g ...

Detay

MÜMİNLERİN VASIFLARI

10 Nisan 2023, Pazartesi

‘’Andolsun Biz, senden önce nice elçileri kendi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık belgeler getirdiler. Biz de suç işleyen günahkârlardan intikam aldık. Müminlere (gerçeği onaylayanlara) yardım etmek Bizim üzerimize bir haktı (bir görevdi).’’ (Rûm Suresi 47) Bu ayetten sonra aklımıza gelen ...

Detay

ALEVİLER NEDEN RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMAZLAR

30 Mart 2023, Perşembe

Aleviler Neden Ramazan’ da Oruç Tutmazlar?  Bu yazımız insanların birbirlerini daha iyi tanımasına ve birbirlerini anlamasına vesile olunması için kaleme alınmıştır. Yüce Allah'ın insanlara bahşettiği akılla ancak toplum refahını yakalayabileceğimizi unutmamamız gerekmektedir. Aleviler herkesin ibadet ...

Detay

21 Mart Hz. Ali'nin Doğumu Sultan Nevruz

23 Mart 2023, Perşembe

Nevruz Bayramı ve İmam Ali Yaklaşık 14 asır yıl önce dünyaya gelen İmam Ali, yüzyıllar boyunca O’ nu sevenlerine yol göstermiş, irşad etmiştir. Fakat bizim inancımızda yalnızca 14 asırdır değil; öncesinde de var olan bir nur olduğuna inanıyoruz. Nasıl mı? O değerlerin ve sevginin nur olduğunu biliyoruz. O sevm ...

Detay

Hakk Yolu

13 Mart 2023, Pazartesi

HAKK YOLU… “Yürüyüp giden Sufi, canında bir can var o canı ara!” (Celaleddin Rumi) İnsan, bir tarafı meleklere (akıl), bir tarafı şeytana (nefse) uzanan tecelliler manzumesidir. Nefis kötülüklerin, rahmani ruh olan akıl ise rahmaniyeti yani iyilikleri temsil eder. Akıl, can’ın canını v ...

Detay

ALEVİ OLUNABİLİR Mİ?

25 Şubat 2023, Cumartesi

Telefondaki ses serzenişliydi. Tıp doktoru olduğunu söylüyordu. Tüm yaşamını insanların derdine derman olmaya adamıştı. Doçent olarak emekli olmuş günlerini araştırmaya vermiş, Aleviliği incelemişti. Bunca haksızlığa rağmen yüzyıllarca nasıl ayakta kalabilmişti. Onun merakıyla araştırmıştı. Sonunda bize ulaşarak yüreği ...

Detay