Haftalık Cem Sohbetleri

Hz. İmam Ali’nin İnsan Anlayışı

02 Mart 2017, Perşembe

Derman sende fakat senin haberin yok Derdin sende fakat sen görmüyorsun Kendini küçük bir beden sanıyorsun Oysaki koskoca bir âlem dürülmüş içinde senin Öylesine apaçık bir kitapsın ki Gizli şeyler onun harfleri ile meydana çıkmada Dışarıya ihtiyacın yok senin Gönlünde yazılmış yazılar Her şeyde ...

Detay

Hz. Hızır ve Hızır Orucu

16 Şubat 2017, Perşembe

Hz. Hızır’ı anlatmak için iki temel kaynaktan yararlanmak gerekir. Bu kaynaklar; Kur’an ve hadislerdir.  Kur’anı Kerim: Hızır kıssası Kur’an da EL-KEHF (mağara) suresinde geçmektedir. Bu surede üç olay geçmektedir. Ashab-ı Kehf adıyla anılan kişilerin başından geçenler.[1] Hz. Musa ...

Detay

İnsan ve Ahlâk

07 Şubat 2017, Salı

Ahlak bir toplumun içinde bireylerin benimsedikleri uymak zorunda bulundukları davranış bilimlerini ve kuralları içerir. Ahlak, huy, mizaç, karakter ve alışkanlıklar gibi anlamlara gelir. Ahlak sözcüğü İslam ile yakından ilgilidir. İslam, esenlik, güvenlik, huzur ve teslimiyet olduğuna göre ahlak, huy, tabiat, seciy ...

Detay

Kendini Bilen Rabbini Bilir

27 Ocak 2017, Cuma

Gafil olma cümle cihan bir vücud Fark edersen aziz mihman sendedir Çün Ademe kıldı secde-i sücud Her arşayı arşı rahman sendedir Adem beytullahtır adem kabedir Adem kutb ü adem iş bu esmadır Ademden ba deyi Muhammed Mustafadır Fark edersen aziz sultan sendedir Ademi don edip giyindi Allah Cem i cümlesine b ...

Detay

Makalât-ı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den

21 Ocak 2017, Cumartesi

İnsan 5 türlüdür: İkram sahibi olanlar,   Cömert olanlar,   Cimri olanlar   Düşük olanlar,   Hayvan huylu olan insanlar. İkram sahibi olan, kendi yemez, onu bahşeder; cömert olan, kendi de yer bağışlar da; cimri, kimseye vermez, kendi yer, gözü de dışarıdadır; düşük insanl ...

Detay

NEHC'ÜL BELAGA'DAN-17. HUTBE

12 Ocak 2017, Perşembe

HAZRETİ ALİ EHİL OLMADIKLARI HALDE HALKA HÜKMETMEYE KALKIŞANLAR HAKKINDA ŞÖYLE BUYURMAKTADIR:   Allah’ın yarattıklarından en fazla buğzettiği/sevmediği iki kişidir:   Birincisi, Allah’ın (günahları sebebiyle) kendi başına bıraktığı kimsedir. Bu kimse doğru yoldan sapmış, bidat sözler v ...

Detay

GERÇEK BEYTULLAH NERESİ?

05 Ocak 2017, Perşembe

Kabe, Âzeroğlu İbrahim’in binâsıdır. Gönül ise, Celîl ve Ekber olan Allâh’ın nazargâhıdır.”  (Hz. Mevlana)   “Kıblem Kabe’yi Beytullah” deriz. Yani “Yönüm Allah’ın evi Kabe’dir” denmek istenir. Ne demektir bu? Aleviler de kıble anlayışı ...

Detay

ALEVİLERDE ABDEST

30 Aralık 2016, Cuma

Yaptığımız Kâbe’dir Yıktığımız benliktir Şu bizim seyranımız Bir seyrana benzemez   Süleymanlar içinde Ali bir Süleyman’dır Süleymanlar bildiler Süleyman’a benzemez   Abdestimiz katlanmak Namazımız sabretmek Biz bir oruç tutarız Ramazan’a bezemez ...

Detay

DAR-I DİDAR OLMAK

26 Aralık 2016, Pazartesi

Dar, Farsçada “ağaç, idam sehpası” anlamında; Arapçada “yer ve mekân” anlamında kullanıldığı bilinmektedir. Dar, Alevi-Bektaşi cem ve görgü erkânlarında ise Dar-ı Didar olmak, sorgu ve sual sormak, özünü dara çekmek ya da çekilmek anlamını taşımaktadır. İşte bizlerin sorgulandığı ve cem evi ...

Detay

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ

14 Aralık 2016, Çarşamba

Mevlana 1207 yılında Horasan’ın Belh bölgesinde Vahş kasabasında doğmuş 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Annesi, Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun, babası, "âlimlerin sultanı" unvanı ile tanınmış, Muhammed Bahâeddin Veled’dir. Diğer bütün sufiler gibi Celâleddîn-i Rûmî ...

Detay

ÇERAĞ

09 Aralık 2016, Cuma

ÇERAĞ     Allah’ın selamı Hz. Muhammed’in, Ali-yel Mürteza’nın, 12 İmamların ve Ehli-Beyt’in soyuna mensup evlatlarının üzerine olsun. Nur Suresi ayet 35’te şöyle buyrulmaktadır: “Tanrı göklerin, yerin ışıklar verenidir. Bu Nur; içi Çerağlı Kandil Nuru Gibidir. B ...

Detay

İMAN NEDİR?

03 Aralık 2016, Cumartesi

İman, lügatte bir şeye tereddütsüz inanmak ve kesin olarak içten ve yürekten bağlanmak demektir. Peki, iman derken biz, nasıl bir imanı anlıyoruz? Ben imanı bütün biriyim diyen her kişi gerçekten iman sahibi midir? Yani, görünürde ibadetini yapan, komşusuna imanlı görünen her kişi gerçek iman sahibi midir acaba? Bizler ...

Detay