DAR KAPSAMLI İNANÇ ÖNDERLERİ TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

CEM VAKFI ALEVİ İSLAM İNANÇ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI;

DAR KAPSAMLI İNANÇ ÖNDERLERİ TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ:

 

            03.11.2018 tarihinde Cem Vakfı Genel Merkezinde yapılan “Temsilciler Meclisi” konulu toplantı, inanç önderleri ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Yüz kişiyi geçkin dedenin, babanın ve akademisyenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, divan başkanlığına oy birliği ile Eşref Doğan Dede seçilirken, yardımcılığına Ali Kaplan (Dede) ve Prof. Dr. Halil Çivi seçilmiştir. Katip üyeliğine Etem Uğurlu, Mehmet Şahin seçilmişlerdir. Cem Vakfı Genel Müdürü Sayın Hıdır Akbayır’ın açılış konuşması ile başlayan toplantının gündemi şu şekilde belirlenmiştir.

Toplantı Gündemi:

 1. AİHM kararlarının uygulanması ile ilgili “Temsilciler Meclisinin” oluşturulması,
 2. Temsilciler Meclisinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi,
 3. Dilek temenniler

Yukarıdaki gündem maddeleri ile toplantının amacı belirlenmiş olup Anadolu’nun yedi bölgesinde yapılan toplantı ile belirlenen Dede-Baba ve akademisyenlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi kararlarının uygulamasında muhatap olacak kurumun oluşturulması amacıyla yurt genelinde yapılan İnanç Önderleri Temsilciler Meclisi hakkında bilgi verilirken A.İ.H.M kararlarının Vakfımız tarafından ısrarla takip edileceği vurgulanmıştır.

Oluşturulacak İnanç Önderleri Temsilciler Meclisinde bulunacak olan kişilerin Dede ve Babalardan belirleneceği, her Ocağa eşit temsiliyet verileceği ve bu meclisin de kendi içerisinde de bir kurul belirleyerek Devlet ile yapılacak görüşmeleri Temsilciler Meclisi adına devam ettireceği kararı verildi.

Sonuç olarak toplantıda şu kararlara varılmıştır:

 • Temsilciler Meclisini oluşturacak kişiler Dede, Baba ve Analardan oluşmalıdır.
 • Dede, Baba ve Anaların seçiminde, liyakat, ahlak üstünlüğü, değerlere bağlılık ve bilgi donanımı ön planda olacaktır.
 • Temsilciler Meclisi özerk ( kendi kendini yöneten) bir yapıda devlete entegre edilmiş bir şekilde düzenlenecek ve kesinlikle Diyanet İşleri Bakanlığına bağlı olmayacaktır.
 • Kurulacak Temsilciler Meclisi kurumlar üstü bir yapıda olmalıdır.
 • Her ocak kendi bünyesinde oy birliği ile seçilmiş kişileri Temsilciler Meclisine sunmalıdır.
 • Bu Meclis siyaset ve maddi kaygı gütmeyen, Hakk’a bağlı olarak çalışan bir kurum olmalıdır.
 • Bu meclis kendi Teşkilat Şemasını oluşturmalıdır.
 • Meclis gerektiğinde Alevilik meselesi ile yakından ilgilenen Siyasiler, Bürokratlar, Sivil Toplum kuruluşlarıyla görüşme sağlayabilmelidir.
 • Bu Meclis teolojik tartışmalara girmeden AİHM’nin vermiş olduğu kararların takipçisi olmalıdır.
 • Bu Meclis iki kademeden oluşmalı, bu kademeler İnanç kurulu ve Bilim kurullarıdır.
 • Temsilciler Meclisi ihtiyaca göre zaman içerisinde farklılaşabilecek bir Meclis olarak şekillenmelidir.

Katılımcıların talep ve önerileri dinlenilerek gerekli notlar alınmıştır. Bu taleplerin yerine getirilmesi noktasında Cem Vakfı Genel Merkezi ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı olarak gerekli hassasiyet gösterilecektir.