Prof. Dr. İzzettin Doğan’dan, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Konferansı