Cem Vakfı Şubeler Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Cem Vakfı Şubeler Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

27/28 Nisan 2019 Tarihlerinde, Sarıyer Belediyesi Ev sahipliğinde Kilyos Sosyal Tesislerinde yaklaşık 200 kişilik bir katılımla başlamıştır. Toplantıya Şube Başkan ve yöneticileri, dedeler, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ve Cem Vakfı Yönetimi ile Genel Merkez görevlileri iştirak etmiştir.

Açılış ve selamlamayı takiben saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Divan Üyeleri seçimi gerçekleşmiş, Erol Ateş, Dilaver Doğan ve Coşkun Topal Divanı oluşturmuştur.

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner’in açılış konuşmasının ardından söz alan konuşmacılar ortaya aşağıda maddelenen sonuçların çıkmasını sağlamıştır.

 

 1. Türkiye’nin sosyal yapısına barış getirilebilecek topluluk, “Cem Vakfı” önderliğindeki Alevi hareketidir.
 2. Çalıştay’ın genel amacı şubelerin bir araya gelerek, sorun talep ve beklentilerini ayrıca Genel Merkezin şubelerden talep ve beklentilerini istişare etmektir.
 3. Tüm şubeler AİHM kararlarının biran önce uygulanması için bulundukları bölgelerdeki kamuoyunu doğru ve etkin bilgilendirmelidirler.
 4. Şubelerin bulundukları bölgelerde daha aktif saha çalışmaları yapması gerektiği belirlendi.
 5. Şubeler ve genel merkez daha koordineli çalışmalı, mali, idari ve sosyal kararlar Genel Merkezle mutlaka paylaşılmalıdır. Şubeler ve yönetimleri ile ilgili tasarruf Genel Merkezdedir, koordineli çalışmaları gerekmektedir.
 6. Şubelerde ve faaliyetlerinde doğru Alevi terimleri kullanmak çok önem taşımaktadır.
 7. Şube yönetimleri ve İnanç Önderleri koordineli çalışmalı, yetki alanlarına sadık kalınmalıdır.
 8. Şubelerimiz daha önce belirlenen “Cenaze Erkânına” sadık kalmalı ve Erkânı Türkçe gerçekleştirmelidir.
 9. Anayasanın 10. Maddesi uygulanmamaktadır. Hükümetin AİHM’i kararlarını biran önce uygulaması gerekmektedir. Aksi halde toplu ve bireysel davalara, tazminatlara ve uluslararası yaptırımlara maruz kalacaktır.
 10. Yerel yönetimler Anayasanın 138. Maddesi uyarınca özellikle Cemevleri ile ilgili AİHM kararlarını beklemeden uygulamak zorundadır, şubelerimiz gerekli görüşmeleri yapmalıdırlar.
 11. Çalıştayı takiben 10 günlük süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığı’ndan randevu talep edilerek, AİHM kazanımlarının uygulanması için net bir takvim belirlenmesi istenecektir.
 12. Bu görüşmeyi takiben Uluslararası katılımla “İnanç Önderleri Toplantısı” yapılacak ve sonraki süreçleri yönetecek İnanç Önderleri Temsilciler Meclisi oluşturulacaktır.

 

DİLEK ve TEMENNİLER

 1. Yılda en az bir defa tüm şubelerin katılımıyla “Birlik Cem’i” yapılmalıdır.
 2. Şubeler arası sosyal medya grupları ve hızlı haberleşme sağlanmalıdır.
 3. AİHM kararları uygulanmadığı takdirde toplumsal eylem planları oluşturulmalı.
 4. Pir, Mürşit, Talip ilişkisinin yeniden tesis edilmesi şarttır.
 5. En büyük potansiyelimiz olan gençlerimizi Vakfa ve Alevi İnancına yönlendirmek gerekmektedir.